GIBANJE NOVA PRIHODNOST / MAJNIŠKA DEKLARACIJA 2016

3. julij 2016

Majniška deklaracija 2016

Nepravičnost, brezpravnost in tudi odkrito nespoštovanje, ki jih danes doživljajo Slovenci v Sloveniji, nas prepričujejo o prelomnosti sedanjega zgodovinskega trenutka in nas obvezujejo, da v jasni obliki izrečemo svojo voljo, iz katere sledijo dejanja v prihodnosti.

Podpisniki te listine izjavljamo in sporočamo:

  1. da hočemo živeti v svobodni, pravni in socialni državi slovenskega naroda;
  2. kot suvereni državljani bomo samostojno odločali o odločnih reformah slovenskega družbenega, političnega in gospodarskega življenja v okviru prenovljene Evrope; 
  3. glede na zgodovinska prizadevanja slovenskega naroda za svobodo posameznika je slovenska država lahko utemeljena le na:
  • spoštovanju človekovih pravic in svoboščin;
  • demokraciji, ki vključuje svobodno civilno družbo, prosti trg in poceni vlado;
  • družbeni ureditvi, ki bo dejansko zagotavljala duhovno in gmotno blaginjo v skladu z naravnimi danostmi in v skladu s človeškimi zmožnostmi državljanov Slovenije.

Podpiši Majniško deklaracijo

DA, podpisujem Majniško deklaracijo!