Gospodarska strategija dosedanjih vlad je bila povsem zgrešena.

Zdravilo za slovensko bolezen

Gospodarska strategija dosedanjih vlad je bila povsem zgrešena.

V Sloveniji moramo za njeno gospodarsko uspešnost in blaginjo državljanov najprej razgraditi monopoliziranega, podržavljeno in korporativizirano strukturo slovenskega gospodarstva. Nobena evropska država ne opušča regulacije trga, da bi jo zamenjala z logiko laissez-faire: preizkušajo različne možnosti in kombinirajo elemente socialnega liberalizma. Tudi Slovenija bo morala optimalno kombinirati, ko bo ugriznila v kislo jabolko vprašanja, kaj je hujše – bolezen (zlom delovno intenzivnih panog) ali zdravilo (liberalizem). Kar se tiče delovno intenzivnih panog, ekonomisti vidijo le dve možnosti: ali selitev proizvodnje v države z nižjimi stroški dela ali povečanje prožnosti trga dela. Vzporedno velja razvijati panoge z visoko dodano vrednostjo na zaposlenega, novimi delovnimi mesti in investicijami, ki bodo omogočale socialni prehod iz ekonomije nizke tehnološke zahtevnosti. Priznati je treba, da je bila strategija dosedanjih vlad zgrešena: državne pomoči potapljajočim, davčna razbremenitev podjetij z najnižje plačano delovno silo, visoka obdavčitev lastnikov kapitala, najsposobnejših podjetij in najbolj izobraženih ter najproduktivnejših zaposlenih – vse to je vleklo preteklost naprej. Vlade je pokopala njegova ne-razvojna socialnost in ne razvojna liberalnost. Slovenijo lahko takšen tek na kratke (socialne) proge onesposobi za dolgoprogaško mednarodno konkurenco. Novi razvojni pospešek je lahko utemeljen le v kombinaciji vladnih potez, ki vodijo k znižanju stroškov izobražene delovne sile z zmanjšanjem davkov, večjemu vlaganju v visoko šolstvo in znanost, učinkovitemu kapitalskemu trgu in spodbujanju (malega) podjetništva. Takšen gospodarski program mora zmagati na volitvah. Potem ima Slovenija še prihodnost. Zgornja vsebina je povzeta po knjigi Propad Slovenije (Balažic, 2016) in predstavlja temelj gibanja Nova prihodnost.

0 0
Feed