Poznamo zdravilo za Slovenijo: edino trg s konkurenco ter bojem za potrošnika in pravna država izločita vpliv mešanice politike in lokalnih monopolistov.

Za tržno demokracijo

Poznamo zdravilo za Slovenijo: edino trg s konkurenco ter bojem za potrošnika in pravna država izločita vpliv mešanice politike in lokalnih monopolistov.

V Sloveniji imamo institucije, ki skrbijo za podjetnike in njihovo poslovno okolje (Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije, pospeševalni centri za malo gospodarstvo, regionalne razvojne agencije, razni paradržavni podjetniški skladi in državne agencije), združenja, ki v imenu razvoja, podjetnikov in delavcev v dogovorih z vlado presegajo dvomljive rezultate demokratičnih volitev, trga in pravne države. Lahko se upravičeno vprašamo, ali morda nismo v podjetniškem raju, kjer se razvija podjetništvo po najsodobnejših in najgenialnejših načrtih? Če pustimo ob robu fantazije, ki spremljajo najrazličnejše profesorje podjetništva, razvojne ekonomiste in birokrate z vizijo, se ne bo nič spremenilo na bolje dokler ne bo sprejetih ukrepov za zagotovitev ekonomske in politične svobode z delovanjem pravne države, spoštovanjem lastninskih pravic, omejitvijo javne porabe in nizkih davkov. Vse dosedanje vlade se sploh niso zavedale, da s svojim zavlačevanjem, prelaganjem reform in političnimi akrobacijami Slovenijo izpostavljajo permanentni gospodarski krizi - šibko gospodarstvo, vladavina tajkunskih interesnih skupin in polomija, imenovana pravna država, so in bodo zahtevali svoj davek. Prvič, politično-tajkunski eliti ni jasno, kaj pomeni parlamentarna demokracija. To ne pomeni, da lahko nevoljene skupine institucionalizirano odločajo o naši skupni usodi. Nihče ni volil sindikatov, združenja delodajalcev in študentov in nihče jim ni dal mandata, naj vodijo gospodarsko politiko te države. Nasprotno, volili smo stranke in tisti, ki so dobili mandat, naj opravijo svoje delo. Povejmo še drugače - interesne skupine so lahko le posvetovalni partner, brez mandata volivcev o ekonomski politiki ne morejo odločati, saj jim volivci nismo dali te pravice. Če jim kaj ni prav, naj gredo na volitve ali uporabijo poti, ki jih zagotavlja pravna država. Če bo ulica odločala o tem, kaj, kdaj in kako boste reformirali, pa se bomo po vaši zaslugi lahko poslovili od normalnega političnega trga oziroma parlamentarne demokracije. In drugič, privatizacija podjetij pomeni, da se država iz njih umika. Ta se doslej ni umikala, ko pa se je, je namesto povečanja učinkovitosti privatiziranih podjetij raje maksimizirala dobiček lokalnih monopolistov, nekdanjih marksističnih pridigarjev, ki so postali direktorji, in preostalih naklonjenih plenilskih interesnih skupin. To ni privatizacija, ampak je prerazdeljevanje, in to ni družba, kjer se spoštujejo demokratično voljene institucije in postopki, ampak družba, kjer veljajo neformalna pravila prijateljskih klik. Mi poznamo zdravilo za Slovenijo: edino trg s konkurenco ter bojem za potrošnika in pravna država izločita vpliv mešanice politike in lokalnih monopolistov. Zgornja vsebina je povzeta po knjigi Propad Slovenije (Balažic, 2016) in predstavlja temelj gibanja Nova prihodnost.

0 0
Feed