Slovenija bo stabilna, ko bo v Državnem zboru imela največ štiri in najmanj dve stranki, vse ostale pa bo poslala v zgodovinski muzej.

Za spremembo volilnega sistema

Slovenija bo stabilna, ko bo v Državnem zboru imela največ štiri in najmanj dve stranki, vse ostale pa bo poslala v zgodovinski muzej.

Slovenski politični prostor velja preurediti, k čemur bi največ prispevalo že to, da bi prag za vstop v parlament dvignili na najmanj 5%. Tako bi najlažje in najhitreje dobili proporcionalni volilni sistem z močnim večinskim korektivom. Takšnemu predlogu nekateri nasprotujejo, češ da bi v tem evropskem modelu, ki se približa dvostrankarstvu, zmagovita stranka dobila popolno oblast, da v Sloveniji ni razvite neodvisne nadzorne vloge civilne družbe, da bi se krepila blokovska struktura, saj pri nas ne obstaja visoka raven ideološkega konsenza. Mi menimo, da gre tu za zamenjavo teze: prav proporcionalni volilni sistem z nizkim pragom omogoča politično življenje malim strančicam, ki morajo za svoj obstoj nenehno proizvajati ideološke spore in spopade, razprtije in delitve – tako v vladi kot v opoziciji. Dejstvo je, da lahko le velike stranke uresničijo moderno vizijo politike, ki ni samo prostor mnenj in interesov, temveč tudi zastavljanja ciljev, usmerjanja skupnosti in uresničevanja konkretnih reformnih projektov. V Sloveniji se je na podlagi distribucije referenc politični prostor v temelju strukturiral dvopolno. Za začetek bi že dvig volilnega praga poskrbel za stabilnejšo politično kombinatoriko v skupnem levo- in desno-sredinskem prostoru ob nevtralizaciji obeh ekstremov. Klovni in utopisti sodijo v cirkus, ne pa v parlament. Tako bi zagotovili visoko stopnjo pluralnosti in možnosti državljanske izbire, po drugi strani pa tudi potrebno dolgoročno politično stabilnost. Slovenija bo stabilna, ko bo v Državnem zboru imela največ štiri stranke, vse ostale pa bo poslala v zgodovinski muzej. Naša bodoča stranka bo med njimi, ker pogumno in ponosno zagovarja slovenske interese in koristi državljanov Slovenije. 


Zgornja vsebina je povzeta po knjigi Propad Slovenije (Balažic, 2016) in predstavlja temelj gibanja Nova prihodnost.

0 0
Feed