Imamo program razvojnega preboja, s katerim bi v dveh mandatih ujeli razvite države EU: Slovenija potisne v višjo prestavo, kjer je končni cilj doseči evropske plače.

Za slovenski razvojni preboj

Imamo program razvojnega preboja, s katerim bi v dveh mandatih ujeli razvite države EU: Slovenija potisne v višjo prestavo, kjer je končni cilj doseči evropske plače.

Naš gospodarski program razvoja Slovenijo potisne v višjo prestavo, kjer je cilj doseči evropske plače. Da bi jih čim prej dosegli, Slovenija potrebuje: 1) 3% hitrejšo gospodarsko rast kot v EU; 2) izbor prednostnih strateških panog; 3) naglo povečanje dodane vrednosti (znanje), produktivnosti in konkurenčnosti; 4) reformo trga dela (prožna varnost, ki omogoča tako tekmovalnost kot solidarnost); 5) ekspanzivno kapitalsko strategijo izvoza s poudarjeno gospodarsko diplomacijo; 6) globalno konkurenčno poslovno okolje za tuje neposredne investicije; 7) krepko povečanje deleža zasebnega sektorja v BDP; 8) nizke davke (znižanje davka na dodano vrednost, zvišanje davka za tiste, ki svojega kapitala ne re-investirajo v razvoj in nova delovna mesta, progresivno znižanje davka z ozirom na število otrok v družini); 9) reformo državne uprave (e-uprava, ki omogoča znižati obseg administrativnega aparata za pol) in neodvisno sodstvo; 10) akademsko reformo (univerze morajo postati centri uporabnega znanja za gospodarstvo). New Deal med novo vlado, predstavniki delodajalcev in delojemalcev ter stroko bi omogočil slovenski razvojni preboj, s katerim bi v dveh mandatih ujeli razvitejše države EU. Nova vlada, ki bi jo sooblikovali, mora izkazati politično voditeljstvo in vladno učinkovitost prvenstveno glede ekonomske svobode v Sloveniji. Uvod v takšno vlado je ustavno-politična reforma, ki uvede kanclerski sistem. Pred zgodovino za nas šteje le napredek blaginje slovenskih državljanov. Ni nas strah prihodnosti, ker smo ta Nova prihodnost. Naš namen je zmaga nove sredine na volitvah. Vprašajte se, ali vam je občutno bolje, kot vam je bilo pred štirimi leti? Če je odgovor ne, volite za nas. Tudi če je odgovor da, ste dovolj pametni, da ne boste volili mešetarjev s preživetveno socialno demagogijo levo in desno od nas. 


Zgornja vsebina je povzeta po knjigi Propad Slovenije (Balažic, 2016) in predstavlja temelj gibanja Nova prihodnost.

0 0
Feed