Roke in oči pokroviteljske države prodirajo v vse pore vsakdanjega življenja: povsod se krepi monopol države, propadanje servisa državljanov in dušenje pobud.

Za rušenje tajkunskega režima!

Roke in oči pokroviteljske države prodirajo v vse pore vsakdanjega življenja: povsod se krepi monopol države, propadanje servisa državljanov in dušenje pobud.

Ko se država – tako kot v Sloveniji – na gosto vmešava v podrobno regulacijo civilne družbe, le-ta ne preživi oz. zaspi; spet smo v avtoritarnem režimu, kjer država podržavi še civilno družbo, ki preneha obstajati kot relativno neodvisna sfera. Roke in oči pokroviteljske države prodirajo v vse pore vsakdanjega življenja. Na vseh področjih – v ekonomiji, izobraževanju, zdravstvu, sociali itd. – se krepi monopol države, njena administracija pa s tem civilno družbo duši. Razraščanje moči in obsega države povečuje njene stroške, ti pa davke. Pred nami se pojavi tip vsiljevalske oblasti, ki je ni poznal niti Rimski imperij na vrhuncu svoje moči, saj je državljane puščal pri miru. Takšen moderni državni despotizem kot »absolutna, diferencirana, regularna in blaga« sila bdi nad celotno civilno družbo (Tocqueville). V imenu javne blaginje podjarmi suvereno ljudstvo v najmanjših podrobnostih: državljani postanejo pasivni podložniki, ki zaupajo v dobronamernost oblasti. Krhkost slovenske državljanske politične kulture izvira že iz tega, ker tako rekoč ni najti budna civilno-družbena združenja, ki bi nadzirala državo in jo s tem potiskala v ozke okvire politične države. Težko je najti metodično nezaupanje v državno birokracijo, usmerjenost k prožnemu trgu dela, opiranje nase in na lastno svobodno izbiro, na zasebno pobudo, ki bi omogočila razvoj privatnega lastništva, ljudskega delničarstva in udeležbe zaposlenih na dobičku podjetja. Če se tega politično-tajkunskega režima ne bomo osvobodili sami, nas ne bo osvobodil nihče drug. Ljudstvu oblast, tajkunom zapor! 


Zgornja vsebina je povzeta po knjigi Propad Slovenije (Balažic, 2016) in predstavlja temelj gibanja Nova prihodnost.

0 0
Feed