Kjer ni prostega trga, tako kot v zbirokratizirani Sloveniji, ni razvite civilne družbe – ni svobode, ni demokracije, človekovih pravic in materialnega blagostanja.

Za pogumni državljanski aktivizem!

Kjer ni prostega trga, tako kot v zbirokratizirani Sloveniji, ni razvite civilne družbe – ni svobode, ni demokracije, človekovih pravic in materialnega blagostanja.

Slovenska država spodjeda posameznikove pobude, državljansko samo-organiziranje, družbeno odgovornost in vzajemno pomoč znotraj civilne družbe. Država prav tako uničuje tržno poslovanje, ker ga priliči svoji neučinkoviti gospodarski dejavnosti, brezbrižnosti in korupciji. Nasproti njej je treba zato uveljaviti državljanski red, ki krči državo, s tem pa prihrani izdatke, zniža davke in poveča dohodke. Vladni korporativizem mora biti nadomeščen z vladno strategijo oživljanja trga in spodbujanja poslov, družbenega zaposlovanja (vključno z močnimi začetnimi materialnimi spodbudami za mlade, ki začenjajo z zasebno pobudo) in tujih investicij. Toda ključen je trg: kjer ni trga, ni civilne družbePropad Slovenije (Balažic, 2016) in predstavlja temelj gibanja Nova prihodnost.

0 0
Feed