Tranzicijska politična elita je izčrpala svoje potenciale, kar kaže vlada SMC, ki je vlada gnitja politično-tajkunskega režima.

Za novo slovensko republiko!

Tranzicijska politična elita je izčrpala svoje potenciale, kar kaže vlada SMC, ki je vlada gnitja politično-tajkunskega režima.

Ljudstvo se ne podredi oblasti: oblast so ljudje postavili zaradi svoje lastne koristi in konec koncev je ta podrejena njim, ne ljudstvo oblasti. Ljudstvu ostane najvišja oblast, da odstavi in zamenja zakonodajalca, ko ugotovi, da ta deluje v nasprotju z zaupanjem, ki so jo vanj položili. Niti ni potrebna revolucija ali upor: oblast, ki se izneveri, se avtomatično sama razpusti in ljudstvo v praznino postavi novo oblast. Tokrat pa ne gre samo za oblast, gre za napoved vzpostavitve nove slovenske republike, ki bo delo nove krizne generacije. Ta generacija se je kalila pod udarci samovoljne države in šla skozi dolgo obdobje dozorevanja v politično-ekonomskih krizah. Zato je pripravljena na podjetniško družbo in svobodo, ki bo raztopila tovarišijski kapitalizem političnih povezav. Tranzicijska politična elita je izčrpala vse svoje potenciale, kar kaže vlada SMC, ki je vlada gnitja, razkrajanja in razpadanja politično-tajkunskega režima. Na drugem bregu imamo slovenske podjetnike in državljane, ki so izkoriščana, tiranizirana množica ustvarjalnih ljudi, ki leži v okovih nešteto neumnih zakonskih omejitev in visokih davkov. Tokrat bo šlo za državljansko podjetniško osvojitev državne oblasti, kjer bo minimalna poceni država omogočala pospešen gospodarski razvoj in blaginjo vseh – kajti vsi smo lahko podjetniki. Ekonomski bo morala slediti politična, intelektualna in moralna reforma, izhajajoča iz praktičnih podjetniških veščin in trdnih vrednot. Čas je pravi: tudi slovenski državljani si namreč postavljajo le take naloge, ki jih lahko rešijo; naloga se poraja šele tedaj – zdaj – ko že obstajajo materialne razmere za njeno uresničenje. Teren preobrata je kriza, ki se – ne glede na njeno popuščanje, ampak primerjalno s tem, kaj bi Slovenija lahko dosegla – vleče že deseto leto. Ta izjemna dolgotrajnost pomeni, da so se v slovenski državi pojavila in dozorela neozdravljiva protislovja, ki jih poskuša vladajoča elita neuspešno preseči. A jih tudi ne more, saj jo omejuje ideološko-politični dispozitiv. Zgodovinsko jih lahko razreši le reformni program. 


Zgornja vsebina je povzeta po knjigi Propad Slovenije (Balažic, 2016) in predstavlja temelj gibanja Nova prihodnost.

0 0
Feed