Z uresničitvijo programa slovenske modernizacije – predvsem poceni države – bi lahko v Sloveniji v dveh vladnih mandatih podvojili plače.

Za novo politično pomlad!

Z uresničitvijo programa slovenske modernizacije – predvsem poceni države – bi lahko v Sloveniji v dveh vladnih mandatih podvojili plače.

Ker država porablja delo in denar, ne proizvaja pa nobenega kapitala, jo je treba omejiti. Vladna funkcija sestoji v obrambi svobodne konkurence in družbe enakopravnih državljanov, vloga države pa je zmanjšana na servis državljanov, ki ničesar ne onemogoča. Zato je dovolj majhna in dejavna vlada, ki poceni državo in zato kar se da zniža davke. Temu v prid velja oblikovati široko državljansko fronto, nagovoriti volivce tako na levi kot na desni sredini in odpreti možnost za sestavo reformne vlade. Danes Slovenija kot Sahara vode potrebuje novo politično pomlad. Leto 1 slovenske svobode še ni nastopilo, ker se spoprijem med svobodno in zatiralsko republiko ni dovršil. V tem lahko vidimo tudi spodletelost vstopa Slovenije v EU: leta 2004 smo sicer formalno prevzeli zahodni okvir, toda umanjkala je identifikacija, ponotranjenje vrednot Zahoda. Z uresničitvijo modernizacijskega programa socialno-liberalne sredine – tradicionalne etike, svobodnega posameznika, zasebne pobude, prostega trga, poceni minimalne države itd. – bi lahko v Sloveniji v dveh vladnih mandatih podvojili plače in vse nanje vezane prihodke, začenši s pokojninami. Pogoji za dosego takšnega cilja so preprosti: razširitev trga na vse več področij življenja, država, ki s svojo gospodarsko politiko zagotavlja priložnosti, in močna vlada, katere naloga je uveljavitev reform, zakona in reda. Pri tem je ključno, da se nazaj potisne vsiljiva politična država s svojimi pretiranimi vladnimi regulacijami in posegi, okrepi pa pravna država, ki zagotavlja varno podlago, na kateri bodo uspevali posli, trgovina, družina, posameznik in njegova svobodna misel. To je politični program slovenskega Marshallovega načrt gospodarske obnove Slovenije. Zdaj je tudi čas za obnovo civilne družbe in za nova družbena gibanja, ki se upirajo »varnosti mišje luknje« (Konrád). Proti tej lažni varnosti mora biti usmerjena tretja Majniška deklaracija, ki bo terjala: 1) slovensko državo, ki bo vse naredila hitreje, pametneje, ceneje in bolje; 2) krepko civilno družbo, sposobno ustvarjati politične alternative in nadzorovati državo oz. vlado; in 3) prosti trg, saj velja, da gospodarstvo, ki ga usmerja in upravlja država, že na temeljni ravni ni združljivo s svobodo in demokracijo.


Zgornja vsebina je povzeta po knjigi Propad Slovenije (Balažic, 2016) in predstavlja temelj gibanja Nova prihodnost.

0 0
Feed