Podpiramo državljansko zasebno pobudo, reforme poslovnega okolja in učinkovit pravni sistem z nizkimi davčnimi bremeni.

Za novo ekonomsko politiko

Podpiramo državljansko zasebno pobudo, reforme poslovnega okolja in učinkovit pravni sistem z nizkimi davčnimi bremeni.

Vsi ekonomski načrti dosedanjih levo-tajkunskih vlad niso prav nič ekonomski, ampak gre za načrt ohranitve moči v gospodarstvu in zagotovitve dolgoročnega političnega vladanja. Predvidevajo namreč, da se bo gospodarstvo razvijalo, ne zaradi tega, ker bodo lahko podjetja, zaradi izboljšanega poslovnega okolja in učinkovitega delovanja pravne države, več vlagala in odpirala nova delovna mesta, ampak zaradi tega, ker bo država v nespremenjenem poslovnem okolju z izrazitim intervencionizmom prihodnjih ničkoliko let vodila gospodarstvo. Po zlomu keynesianske ekonomske politike in po zlomu socialističnega eksperimenta, bi moralo biti tudi najbolj zagrizenim marksističnim pridigarjem jasno, da je takšna ekonomska politika najmanj nesmiselna, če ne že katastrofalna. Če so veliki infrastrukturni projekti, ki jih predlaga vlada (npr. legendarni drugi tir, tretja razvojna os ipd.), res tako investicijsko zanimivi, je preveč potratno, da se z njimi ukvarja država, saj bi ob normalno delujočem poslovnem okolju zasebni vlagatelji vanje želeli vložiti svoj denar. Financiranje z davkoplačevalskim denarjem, če je na voljo zasebni kapital, je popoln nesmisel. Spomnimo, da države nimamo zato, da nam prek davkov pobere denar in ga vloži v projekte, za katere misli, da bodo nekoč imeli pomembne učinke za naš razvoj. Državo imamo zato, da zagotavlja nekatere javne dobrine in pravno-formalni okvir tržne igre. V vsej ekonomski zgodovini ne boste našli nobenega primera dolgoročne gospodarske rasti in razvoja, ki bi bil posledica velikih infrastrukturnih projektov, ki jih je financirala in uresničevala država. Še več, če bi bilo vse, kar je potrebno za razvoj, le to, da država z davki odtegne denar posameznikom in ga nameni za infrastrukturne projekte, potem bi bil razvoj neverjetno preprost: vse, kar bi nerazvite države morale narediti, je, da davkoplačevalski denar preusmerijo v gradnjo različnih prekopov, otokov, dvigovanja gora in podobno, in počakajo na izjemne učinke takšne ekonomske politike. Spomnimo se zadnjega infrastrukturnega projekta, ki ga je uresničevala država - avtocestnega programa. Smo se zaradi tega res izjemno razvili? Zato podpiramo državljansko zasebno pobudo, reforme poslovnega okolja in učinkovit pravni sistem z nizkimi davčnimi bremeni. Zgornja vsebina je povzeta po knjigi Propad Slovenije (Balažic, 2016) in predstavlja temelj gibanja Nova prihodnost.

0 0
Feed