Obstoječa slovenska republika s 100.000 nezaposlenimi je odraz politično-tajkunske naveze: neobstoja pravne države, kriminala belih ovratnikov, korupcije itd., vse to pa povezano z nesposobno, vsiljevalsko in moralizatorsko politiko vlade.

Za nova delovna mesta!

Obstoječa Slovenija je s 100.000 nezaposlenimi odraz politično-tajkunske naveze: neobstoja pravne države, kriminala belih ovratnikov, korupcije itd., vse to pa povezano z nesposobno, vsiljevalsko in moralizatorsko politiko vlade.

Naš program je program slovenske tradicije v vrednotah, liberalnosti v ekonomiji in socialnosti v civilni družbi. Izhaja iz tega, da socializem ni prihodnost kapitalizma, ampak je kapitalizem prihodnost socializma. Ne potrebujemo socialistične, temveč podjetniško revolucijo, program poceni vitke države in krepke zasebne pobude, ki daje nova delovna mesta. Obstoječa slovenska republika je odraz politično-tajkunske naveze: neobstoja pravne države, kriminala belih ovratnikov, korupcije itd., vse to pa povezano z nesposobno, vsiljevalsko in moralizatorsko politiko brez vsakršne razvojne vizije. Namesto v podjetniške pobude, ki tvorijo samostojne posameznike, so se ogromna sredstva trošila za golo socialo, ki ustvarja državne odvisnike. Na volitvah zmagujejo programi velike drage države, njenega legalnega nasilja nad civilno družbo, keynesianizma, korporativizma, omejenega trga, skrbništva, kolektivnih vrednot, progresivnega obdavčenja in visokih davkov; izgubljajo programi minimalne poceni države, avtonomne civilne družbe in svobodnega posameznika, trga, moralnih vrednot, države blaginje kot varnostne mreže, razvojno usmerjene sociale in nizkih davkov. Volimo drugače in iz državnih odvisnikov postanimo pokončni samostojni državljani. Če bomo vladajočim dopustili, da država še naprej omejuje svobodo in samostojnost posameznika, bomo s tem uničili prihodnost novih slovenskih generacij. Ni bolj socialno pravičnega programa, kot je socialno-liberalni, kjer se socialne naložbe uresničujejo na trgu, v partnerstvu med vlado in civilno družbo pa se razvije upravljanje s tveganjem. Zato tudi ni bolj delavske stranke kot je tista, ki ima liberalni program dela, v katerem so nova kvalitetna delovna mesta prva prioriteta. 


Zgornja vsebina je povzeta po knjigi Propad Slovenije (Balažic, 2016) in predstavlja temelj gibanja Nova prihodnost.

0 0
Feed