Na eni strani brezmerno državno trošenje, na drugi zniževanje stroškov države in s tem povečevanje dobičkov kot gibala rasti in novih delovnih mest.

Za gospodarsko obnovo Slovenije

Na eni strani brezmerno državno trošenje, na drugi zniževanje stroškov države in s tem povečevanje dobičkov kot gibala rasti in novih delovnih mest.

Demokracije ne smemo častiti po božje: veljalo naj bi, da oblast, ki je pridobljena v demokratičnem postopku, ne more biti avtoritarna. Zadnje slovenske vlade s svojim vrhuncem v Cerarjevi vladi so dokazale, da je demokratična oblast pod vladavino homogene in doktrinarno prazne večine enako represivna kot diktatura. Ima tudi svoje ime: demokratura. Opravka imamo s samovoljnim načrtovanjem in usmerjanjem družbe, z državno-tajkunskim upravljanjem gospodarstva in prerazdeljevanjem dobrin. To predstavlja napad na svobodo državljanov, da sami odločajo o svojih ciljih. Mi državi postavljamo meje legitimnosti delovanja, medtem ko leninski rdeči virus slovenske vladajoče elite še naprej paradira z vsemogočno državo, ki naj bi budila nove upe, v resnici pa pripravlja nove katastrofe. Ta slovenska politično-tajkunska elita je obupno za časom in zato ne vidi, da je doživeli idejno-politični in moralni bankrot. Če tega ne sprevidijo slovenski volivci, potem štejemo poslednja leta slovenstva, ne da bi k temu kakorkoli dodatno pripomogla še kakšna nova migrantska kriza. Mi namesto novih utopij ponujamo realni program novih investicij in delovnih mest, saj se še kako zavedamo, da sta poleg vojne nezaposlenost in revščina najbolj razprostranjena, najbolj zahrbtna in najbolj razkrajajoča bolezen Slovenije in zahodne civilizacije nasploh. Živimo v času, ki ga opiše sintagma »kdo bo koga?«: na eni strani državno trošenje, ki naj bi na račun kolosalnih dolgov vzpodbudilo povpraševanje in s tem gospodarsko rast, na drugi zniževanje stroškov države in poslovanja in s tem povečevanje dobičkov kot gibala gospodarske rasti. To slednje bi lahko imenovali tudi podlago za načrt gospodarske obnove Slovenije


Zgornja vsebina je povzeta po knjigi Propad Slovenije (Balažic, 2016) in predstavlja temelj gibanja Nova prihodnost.

0 0
Feed