Za boljši položaj Slovenije v EU; v kolikor nas Bruselj ne bo slišal, predlagamo referendum o izstopu Slovenije iz EU.

Za drugačno EU!

Za boljši položaj Slovenije v EU; v kolikor nas Bruselj ne bo slišal, predlagamo referendum o izstopu Slovenije iz EU.

Evropska unija (EU) je zamudila zgodovinsko priložnost, ki jo je omogočil padec komunizma pred 25 leti. Namesto želene svobode, pravičnosti in miru v skupnosti narodov smo dobili drago evropsko birokratsko strukturo: imamo skupni trg, nimamo pa demokratične skupnosti. EU danes pomeni zgolj komisarje, vsiljena pravila za države-članice in kazni za običajne ljudi, ki so zvedeni zgolj na davkoplačevalce. Medtem ko na trgu dela obstaja tekmovalnost, je skupnost zgrajena le za bogate, povezane s finančnimi centri. Zavračamo takšen neoliberalizem in globalizacijo, ki ne koristi vsem. Evropske sanje so se spremenile v prisilo in varčevalne ukrepe. Ker smo tudi Evropejci, zato predlagamo, da brez politične histerije racionalno presodimo članstvo Republike Slovenije v EU in realno ocenimo njegove stroške ter prednosti. V vsakem primeru je potrebno v najkrajšem možnem času za Slovenijo izpogajati boljši položaj, se pravi več sredstev iz skupne evropske blagajne. V kolikor Bruselj za to ne bi imel posluha predlagamo, da organiziramo referendum o izstopu Slovenije iz EU. To bi pomenilo, da slovensko ljudstvo znova vzame nazaj suverenost slovenske nacionalne države, ki si jo je izborilo v vojni za samostojno Slovenijo pred 25 leti. Hkrati bi to za seboj potegnilo tudi niz ukrepov, ki bi slovenski vladi vrnili finančne in fiskalne mehanizme, ponovno uvedbo tolarja, lastni nadzor nad mejami itd. Ob tem ne želimo izvajati nobenega cenenega populizma, nacionalizma in ksenofobije. Končati hočemo z obstoječo evropsko in posledično slovensko politično paralizo, ki ne ponuja nobenih odgovorov na prihajajoče izzive. Dovolj imamo tega, da se v imenu lažne humanosti z ekonomskimi migranti vztrajno nižajo plače in ožijo pravice evropskih delavcev. Dovolj imamo širjenja revščine v Sloveniji, naraščanje zunanjega dolga države in zadolženosti državljank in državljanov Slovenije, nezaposlenost, množenje osebnih stečajev, samomorov ipd. Nočemo igrati vloge žrtev politično diskreditirane, požrešne in nesposobne evropske politične elite, ki ne zna zaščititi niti zunanjih meja EU. Zato smo za drugačno državljansko EU z več neposredne demokracije in močnejšimi nacionalnimi državami. Brez močnih držav-članic EU ni močne EU. Če to v prihodnjih letih ni možno doseči, smo za slovexit!


Zgornja vsebina je povzeta po knjigi Propad Slovenije (Balažic, 2016) in predstavlja temelj gibanja Nova prihodnost.

0 0
Feed