Slovenija mora izstopiti iz stanja pokvarjenosti in sprijenosti Pahorja ter na podlagi nove družbene pogodbe osnovati pošteno republiko.

Z drugim krogom nad Pahorja

Slovenija mora izstopiti iz stanja pokvarjenosti in sprijenosti Pahorja ter na podlagi nove družbene pogodbe osnovati pošteno republiko.

Napovedujemo učinkovit boj proti klientelizmu in korupciji, torej proti Pahorju. Slovenija mora končno izstopiti iz stanja pokvarjenosti in sprijenosti oblastnih elit s Pahorjem na čelu in na podlagi nove družbene pogodbe osnovati pošteno republiko. V njej veljajo le tisti zakoni, ki si jih je predpisalo ljudstvo samo. Edini kriterij za javno dobro je izbor svobodnih ljudi, ponudba podjetniškega individualizma, avtonomna civilna družba in omejena vlada (poceni država). To omejujejo zakoni in institucionalna delitev oblasti (znamenite »zavore in ravnotežja«) z medsebojnim nadzorom. Samo moč lahko omejuje moč, ne pa moralna navodila. Vladavina zakona uokvirja vlado, da se ne bi lotila vsebinskih moralnih ciljev, med katerimi so najnevarnejši poskusi podrejanja ekonomije moralno-političnim ciljem, tako kot so to počeli komunisti in njihovi nasledniki – torej Pahor. Neko politično dejanje je zakonito – ali pa ni; o morali pa naj sodijo in razpravljajo za to izvežbani filozofi, teologi itn. Največje katastrofe 20. stoletja so se dogajale v znamenjih Nove morale, Novega reda in Idealov medčloveške etične harmonije. Tudi na slovenskih tleh. Ne moremo hkrati vladati moralno in nedolžno, saj slej ko prej pride do moralnega posilstva, ko en del družbe drugemu vsiljuje svojo moralo kot splošno veljavno. Zatorej ponovimo naše geslo, ki je drugačno od Pahorjevega: če ne želi biti moralna avtoriteta, ker to pač ne more biti, potem varčujmo z moralo in spoštujmo zakon. Z obveznim dostavkom: manj se nam bo domovina vsiljevala s Pahorjevim posiljenim posredovanjem, bolj jo bomo ljubili kot svobodni državljani pluralne in strpne družbe. V imenu političnih iluzij ni mogoče zastaviti dobrih del, prej gre za simptom tega, kaj je s slovensko politiko narobe. Zato najbolj pokvarjeni pripadniki politično-tajkunske elite, ki jih vodi Pahor, ne bodo za svoja zla dela in škodo Sloveniji ter njenim državljanom odgovarjali moralno, temveč pred zakonom. Vabimo vas na očiščevalno akcijo. Najprej očistimo Pahorja! V drugem krogu podprimo proti-Pahorja, torej Šarca!Zgornja vsebina je povzeta po knjigi Propad Slovenije (Balažic, 2016) in predstavlja temelj gibanja Nova prihodnost.

0 0
Feed