Ko z vašo pomočjo zmagamo na volitvah, bomo zrušili vladavino krivičnega pravnega reda politično-tajkunske elite.

Vstanite v suženjstvo zakleti

Ko z vašo pomočjo zmagamo na volitvah, bomo zrušili vladavino krivičnega pravnega reda politično-tajkunske elite.

Jedro družbene moči se v normalnih raznmerah, ki jih v Sloveniji zadnje četrt stoletja opredeljuje vladavina politično-tajkunske elite, ne skriva v prisilnih mehanizmih represivnih državnih aparatov. Druženo moč te elite je najti v hegemoniji, v tem, da večina podrejenih državljanov sprejema vladajoči red – v zdravorazumsko filozofijo množic preobraženo ideologijo politično-tajkunske elite, njene amoralne norme, institucionalizirane korupcijske vedenjske vzorce itd. Navidezno svobodno in ideološko posredovano strinjanje državljanov je oblika družbenega nadzora, ki utrjuje obsotoječi način življenja, lastninska razmerja, vzpostavljena s krajo, logiko tajkunskega dobička – vse to naj bi bilo naravno, normalno, razumno, legitimno, neogibno in samoumevno do te mere, da ni mogoča niti misel o radikalno družbeni spremembi. Še posebej pomembna pri tem je vloga murgelskega pravnega reda pri ustvarjanju in obnavljanju hegemonije vladajoče elite. Poglavitna funkcija slovenskega pravnega reda je omogočanje obnavljanja vladajočih družbeno-ekonomskih razmerij, kjer v imenu tajkunskih omrežij vlada državno-strankarska birokracija SMC, SD in Desusa. T.i. slovensko pravo varuje obstoječe stanje pred notranjimi in zunanjimi motnjami. Še posebej je izpostavljena vloga kazenskega prava, ki vzdržuje ubogljivost in spoštovanje do navideznih političnih avtoritet, zagotavlja legitimnost krivične obstoječe ureditve, obnavlja gospostvena razmerja, ki temeljijo na posedovanju nakradenega tajkunskega premoženja, in varuje interese tajkunov in vrhov vladajoče birokracije. Pravno besedovanje tako mistificira surovo slovensko družbeno realnost: družbene konflikte, brezpravnost, krivične neenakosti, neenakopravnost, nesvobodo, izkoriščanje zaposlenih in proti-pravnost delovanja vladajočih. Ne tajkunska levica, mi smo tisti, ki vam, državljanom, ki ječite pod proti-slovenskim škornjem politično-tajkunske elite, pravimo: »Vstanite v suženjstvo zakleti, ki jarem vas teži gorja, zdaj pravda stara v borbi sveti vas kliče za prostost sveta.« Zgornja vsebina je povzeta po knjigi Propad Slovenije (Balažic, 2016) in predstavlja temelj gibanja Nova prihodnost.

0 0
Feed