Svoj udar bomo pripravili volivci in učinkovito pospravili s škodljivci, ki se bogatijo na račun poštenih delavnih slovenskih državljanov.

Volitve kot državni udar

Svoj udar bomo pripravili volivci in učinkovito pospravili s škodljivci, ki se bogatijo na račun poštenih delavnih slovenskih državljanov.

Čeprav je Cerar obljubljal gradove, je zdaj povsem jasno, da njegova stranka ne bo reformirala ključnih družbenih podsistemov, ne bo zaustavila vseprisotne korupcije, ne bo po pameti privatizirala, ne bo oklestila velike drage države in ne bo sprostila ustvarjalnega potenciala svobodne državljanske pobude. Kvečjemu lahko pričakujemo, da bomo kmalu izvedeli še za nove in nove nezakonitosti – in znova plačevali. Cerarjeva vlada je brez idej, nima vizije razvoja Slovenije in nima poguma za potrebno tveganje, s katerim bi polno izkoristili slovenske družbene potenciale. Vprašanje je, ali lahko v tako zamočvirjenih slovenskih razmerah še lahko ostanemo demokrati. Slovenska demokracija namreč izkazuje vse tiste najtemnejše plati tega političnega modela, zaradi katerih Platon in Aristotel nista bila demokrata. Vstaje proti škodljivi vladavini SMC najbrž ni pričakovati, čeprav slovenska zemlja vpije po nujnih družbenih, političnih in gospodarskih reformah. V dobi Rimske republike, ki je obstajala več kot pol tisočletja, so za takšne razmere iznašli zanimiv protistrup: konzula sta za omejeno dobo, denimo pol ali enega leta, postala diktatorja in v tem času z dekreti poskrbela za odhod nesposobnih in nujne spremembe. Ko sta svoje delo opravila, sta vrnila mandat in ostala konzula ali pa se kot zaslužna umaknila nazaj v senat. V takšnem pomenu bi bila Slovenija hipotetično zrela za državni udar Slovenske vojske. Razsvetljeni in reformno progresivni slovenski generali bi v enem letu pospravili z gnilobo, ki nam vlada, in Slovenijo pripravili za nov začetek, sami pa bi se vrnili nazaj v vojašnice. Boljša bi bila začasna vojaško oblast, ki vodi v pravo smer, kot pa »demokratično« propadanje Slovenije na obroke. Izvedbo vojaškega udar bi naknadno odobrilo ljudstvo, v manj kot enem letu pa bi bilo povabljeno na referendum o novi ustavi in k demokratičnim volitvam za novo Slovenijo. Na ta način bi se znebili more, ki nas tlači po tem, ko se vsako jutro zbudimo: da imamo za predsednika države katastrofalnega Pahorja, ki sramoti Slovenijo po svetu, da je predsednik vlade neučinkoviti, nedejavni in brez-idejni Cerar, ki profesorsko uraduje, ko bi moral reformno reševati državo, da je zunanji minister klovn, ki ne bi smel načelovati niti hišnemu svetu v pogovorih s sosednjim blokom, in da je Cerarjeva vlada skupina povprečnežev, ki se obnašajo kot goske v megli. Slovenija je zrela za vojaški udar, za leto 0 in nov začetek, osvobojen dolgoletne more. Ker do tega ne bo prišlo, bomo svoj udar pripravili volivci in enako učinkovito pospravili s škodljivci, ki se bogatijo na račun poštenih delovnih slovenskih državljanov. Zgornja vsebina je povzeta po knjigi Propad Slovenije (Balažic, 2016) in predstavlja temelj gibanja Nova prihodnost.

0 0
Feed