Noben državljan ne sem biti toliko bogat, da bi kupil drugega, in noben ne sme biti tako reven, da bi se bil prisiljen prodati.

Vizija pravične Slovenije

Noben državljan ne sem biti toliko bogat, da bi kupil drugega, in noben ne sme biti tako reven, da bi se bil prisiljen prodati.

Pravica do zasebne lastnine je sveta. Toda na določeni točki jo je treba omejiti, da se ne sprevrže v svoje nasprotje – v to, da lahko ne bogataš pokupi in tako zasužnji svoje sodržavljane in celo državo. Zato se zavzemamo za pravico do tiste količine lastnine, ki posameznemu državljanu zadošča za materialno varnost in duhovno neodvisnost. Za nas je posedovanje zasebne lastnine najprej v funkciji ekonomske neodvisnosti državljanov, ki omogoča oblikovanje avtonomnih in od nikogar (denarno) odvisnih sodb. Noben državljan ne sem biti toliko bogat, da bi kupil drugega, in noben ne sme biti tako reven, da bi se bil prisiljen prodati. Na ta način se vsem slovenskim državljanom poveča svoboda, vlada pa je odgovornejša. To pa ne pomeni več vmešavanja vlade v življenje državljanov, ampak manj. Edini cilj vmešavanja v svobodo državljanov je njihova zaščita, torej preprečevanje škode drugim. Nad tem, da se vlada ne razbohoti znova in postane takšna kot je zdaj, mora bdeti parlament, ki kot pes čuvaj nadzoruje vlado in za pol zmanjšano državno birokracijo. Varnost osebe in zasebne lastnine ter enake pravice vseh državljanov so prva potreba družbe in prvobitni cilj vladanja. Smo proti ogromnim neenakostim v dohodku, bogastvu in oblasti. Zagovarjamo le izobraževalni elitizem, torej oblikovanje najbolj izobraženih, ki po pridobljenih izkušnjah in izjemnih rezultatih dela vodijo podjetja, ustanove in državo. To pa ne sme rušiti temeljne enakosti državljanov, na podlagi katere je omogočen razcvet najbolj sposobnih, kar dolgoročno koristi vsem. Tudi delovni ljudje in vsi zaposleni naj izkusijo vzgojne učinke odgovornosti lastništva, zato podpiramo delavsko soupravljanje in delničarstvo zaposlenih. Poleg izhodiščne zasebne lastnine in omejene državne lastnine nad strateškimi podjetji hočemo ohranjati prostor za eksperimente z drugimi vrstami lastništva; vsaka, ki je uspešna in se dokaže na trgu, naj se brez ovir razvija dalje. Skratka, oblast mora biti omejena in nikoli deležna prevelikega zaupanja, kajti takšno zaupanje je oče despotizma. Prav tako mora biti omejena velika koncentracija lastnine. Pravica do dela mora biti zagotovljena, sicer je družba nepravična. Tistim, ki nimajo svoje lastnine, velja zaposlitev zagotoviti, da lahko izven prisile revščine sodelujejo pri odločanju državljanov. Republika se namreč ne more obdržati v pogojih revščine in ekonomske odvisnosti nekaterih državljanov. Začeti je treba z enakostjo pogojev pri otrocih – bodočih ponosnih državljanov slovenske republike. 



Zgornja vsebina je povzeta po knjigi Propad Slovenije (Balažic, 2016) in predstavlja temelj gibanja Nova prihodnost.

0 0
Feed