Proti vladajoči nekulturi ne-omogočanja in prepovedovanja mi postavljamo kulturo možnosti za vse v okviru enostavnih zakonov, ki spodbujajo podjetnost državljanov.

Več svobode in manj prepovedi

Proti vladajoči nekulturi ne-omogočanja in prepovedovanja mi postavljamo kulturo možnosti za vse v okviru enostavnih zakonov, ki spodbujajo podjetnost državljanov.

Zagovarjamo omejeno vlado, ki omogoča svobodo posameznika tako v odprti civilni družbi kot na trgu. Proti slovenski vladni obsesiji z veliko drago državo, vse večjim nadzorom in visokimi davki izpostavljamo spontan razvoj trga poslov, podjetnikov, obrtnikov, kmetov, mladih začetnikov itd.. Proti pogoltni vseobsežni državi, vsiljeni civilni družbi, velja povečevati svobodo in zmanjševati prepovedi, da se odprejo nove možnosti za zaslužek za vse državljane. Državna administracija je tu najprej zato, da pomaga uresničevati podjetniške ideje državljanov, ne pa zato, da jih – tako kot danes – v vsem že v kali zatre: češ, nič se ne da storiti. Proti vladajoči nekulturi ne-omogočanja mi postavljamo kulturo širokih možnosti za vse: vse je mogoče narediti v okvirih enostavnih zakonov, ki spodbujajo pridobitništvo državljanov. Legitimna je zgolj poceni minimalna država z nizkimi davki, ki spodbuja proizvajalca in varuje ter omogoča suverenost kupca; ta ve, kaj hoče bolje – v nasprotju z napačno predpostavko, da oblastnik ve bolje, kaj je zanj dobro: »vlada ne more določati cen nič več kot lahko gos leže kurja jajca« (Ludwig von Mises). Temu je namenjen trg, ki ga postavljamo nasproti levim in desnim ideologijam vseh barv, kajti delavni in socialni liberalizem »nima strankarske barve, nima strankarske pesmi in nobenih idolov, simbolov in sloganov. Ima vsebino in argumente. Ta ga mora voditi do zmage«. Da bi se Slovenija osvobodila, sledimo geslu: zapor tajkunom, svoboda narodu! 


Zgornja vsebina je povzeta po knjigi Propad Slovenije (Balažic, 2016) in predstavlja temelj gibanja Nova prihodnost.

0 0
Feed