Cerar bo zagotovo vladal polna štiri leta, ker morajo tajkunska omrežja državljanom krasti polna štiri leta.

Tajkune za zapahe

Cerar bo zagotovo vladal polna štiri leta, ker morajo tajkunska omrežja državljanom krasti polna štiri leta.

Cerar bo zagotovo vladal polna štiri leta. Prvi razlog, zakaj mora vlada preživeti štiri leta je, da mora obstajati politična stabilnost, ki je glavni pogoj, da se tajkunski predatorji izvijejo iz najhujšega, se resetirajo v kakšnem parabančnem mehanizmu - recimo slabe banke, razdolževanja ali kreditnega reprogramiranja pri paradržavnih bankah in se s tem vrnejo na pota slave in moči. Predatorji namreč ne morejo v miru lizati svojih ran in jih oblagati z državnim denarjem, če so vlade tako kaotične, nestabilne in kratkega daha kot sta bili Pahorjeva in Bratuškina. Če si predatorji ne morejo privoščiti še enega politično nestabilnega obdobja, to neposredno pomeni, da so ogrožene tudi mreže, ki so se razpostrle po politiki in državnih institucijah in se napajajo iz predatorskih sredstev. Poleg tega je tu še privatizacijski plen, ki ga je potrebno razdeliti. Štiriletna vlada z vsemi svojimi formalnimi in neformalnimi vzvodi je edina garancija, da zmagovite rentniške skupine prevzamejo projekte privatizacije podjetij in realizirajo svoje zaslužk pri prodaji podjetij. Kdo bo prodajal katero slovensko podjetje, je že jasno, večino rentniških bitk za privatizacijo je namreč dobljenih, edino kar je nejasno je, ali bodo dobili dovolj časa za mirno izpeljavo postopkov, ki se morajo končati v bogati proviziji in mastnem toku denarja v smeri mrež, ki so privatizacijo omogočile. Povedano na kratko, zagotovljena mora biti minimalna politična stabilnost za keširanje že doseženih privatizacijskih rent. Znotraj konteksta paradržavne ekonomije pa je še en garant za stabilno vlado: persistenca denarnega toka iz paradržavnih podjetij v rentniške roke. Neprijetno bi bilo, če bi se mreže usedle v uprave in nadzorne svete paradržavnih mastodontov, nastavile fiktivne paraposle, ki so ključni za odtekanje denarja v roke rentnikov in mrež, potem pa bi se vlada sesula in bi vse pozicije po podjetjih zasedla »nova imena«. To namreč povzroča negotovost, ker z novimi imeni pridejo novi, konkurenčni rentniki, z njimi pa izjemni stroški, ki jih morajo poravnati stari rentniki, zato da zagotovijo svoje položaje. Naj konkretiziram: težko je konstantno paradržavnim podjetjem preko političnih povezav prodajati storitve, ki jih ta paradržavna podjetja ne potrebujejo, če se politika in koalicija stalno menjata. Samo pomislite, kako v stresu so danes mreže bivših vladajočih strank, ko se trudijo pod vlado SMC ohraniti vsaj delček tistega, kar so si z neposrednim političnim vplivom zagotovile pred leti. Tajkunska omrežja morajo državljanom krasti polna štiri leta. Mi jih bomo za to raboto poslali za zapahe za polnih štirideset let.Zgornja vsebina je povzeta po knjigi Propad Slovenije (Balažic, 2016) in predstavlja temelj gibanja Nova prihodnost.

0 0
Feed