Naša skupna naloga je ustvariti v Sloveniji red, da bi zaščitili pravice državljanov in si prizadevali za njihove cilje enakopravnosti, blaginje in varnosti.

Smo prijatelji vladavine slovenskega ljudstva

Naša skupna naloga je ustvariti v Sloveniji red, da bi zaščitili pravice državljanov in si prizadevali za njihove cilje enakopravnosti, blaginje in varnosti.

Zbudimo se, državljani, in na prihajajočih volitvah pokažimo svoj občutek državljanske odgovornosti. Vsi državljani imamo sposobnost političnega presojanja, ne pa da ga prelagamo v roke demagogov, ki potem našo državo vodijo le v interesu lastne kaprice in žepa. V naši novi stranki imamo politike novega kova, ki znajo razumeti, kaj od njih zgodovinska situacija zahteva, imajo sposobnost politične razlage in prepričevanja, so velikodušni domoljubi in so nepodkupljivi. Kovali so se v bojih proti tiraniji vrhov državne birokracije in proti tajkunski oligarhiji, da bi vzpostavili ljudsko demokracijo, vodeno v interesu državljanov. Naša skupna naloga je ustvariti v Sloveniji red in okrepiti zakonitost, da bi zaščitili pravice državljanov in si prizadevali za njihove cilje enakopravnosti, blaginje in varnosti. Slovenski državljani so straža svobode, slovensko ljudstvo pa je modrejše in stanovitnejše od vseh dosedanjih oblastnikov. Naša nova oblast bo omejena in bo obstajala zgolj na podlagi soglasja državljanov. Ne bo predpisovala ničesar drugega, razen tega, kar je dobro za vse in v okviru zakona. V teh osnovnih okvirih bodo lahko državljani svobodno sledili lastni volji. Cilj vsakega zakona mora biti dobro slovenskega ljudstva. Enaka pravila veljajo za vse. Ker je Državni zbor zgolj prenesena zakonodajna oblast, pri slovenskem ljudstvu ostaja vrhovna oblast, tako da lahko kadarkoli odpokliče svoje predstavnike, če niso delovali v dobro državljanov. Oblast je tako prenesena nazaj v roke tistih, ki so jo dali, državljani pa s tem ohranjajo to vrhovno oblast, da bi se obranili pred morebitnimi zli nameni kogarkoli, celo pred Državnim zborom. Ker smo prijatelji vladavine slovenskega ljudstva, je rešitev našega ljudstva naš vrhovni zakon (salus populi suprema lex). Zgornja vsebina je povzeta po knjigi Propad Slovenije (Balažic, 2016) in predstavlja temelj gibanja Nova prihodnost.

0 0
Feed