Ko s pomočjo vas, ki se vam godijo krivice, zmagamo na volitvah, bomo krivce strogo kaznovali, za storjene krivice pa uvedli pravno in finančno kompenzacijo.

Smo nosilci pravičnega dejanja

Ko s pomočjo vas, ki se vam godijo krivice, zmagamo na volitvah, bomo krivce strogo kaznovali, za storjene krivice pa uvedli pravno in finančno kompenzacijo.

Naše razumevanje politike je naslednje: kadar je na ravni svoje naloge, je politika vselej politika z etično razsežnostjo. Politika pa je na ravni svoje naloge, kadar gre za politično emancipacijo. Pri naši politiki gre za emancipacijo slovenskega državljana, za osvoboditev tako državljanstva kot slovenstva. Zato je naša politika politika, ki deluje na podlagi ideje odpiranja prostora novih možnosti za slovenske državljane. Politično delovanje je za nas nekaj več od pragmatične veščine vladanja nad ljudmi. Slehernemu državljanu hočemo zagotoviti, da bo v okviru slovenske skupnosti dosegel optimalizacijo svojih ekonomskih, političnih in kulturnih zastavkov. Zato odpiramo prostor politike, ki artikulira tisto, kar je za dano situacijo pod vladavino politično-tajkunske elite nemožno. Nemožno je za nas nekaj, kar je dejansko možno. V mislih imamo politiko, ki ne dopušča političnega izključevanja slovenskih državljanov iz ustvarjenega bogastva in dosežene moči. Smo pripadniki načela, da se državljani vselej po pravici upiramo. Doslej je bilo v Sloveniji odsotno politično dejanje, prebojnost, inovativnost in razumno tveganje. Polpretekla slovenska zgodovina različnih vstajnikov in vztrajnikov nas uči, da se je zgodil razcep misli in upora: misel je postala konservativna, upor pa je postal brezmiselen. Naša nova stranka znova združuje misel in upor, idejo in delovanje. Naše dejanje je uperjeno proti politično-tajkunskemu režimu, ki je aktivno krivičen – ne samo takrat, ko sam režim neposredno krši svoj lastni zakon, ampak tudi takrat, ko zgolj pasivno opazuje, kako je posameznim državljanom storjena krivica - tudi takrat, ko nobena javna instanca ne posreduje pri odpravi javnega nasilja, goljufije, kraje in diskriminacije. Ko s pomočjo vas, državljanov, ki se vam godijo krivice, zmagamo na volitvah, bomo krivce strogo kaznovali, za storjene krivice pa uvedli pravno in finančno kompenzacijo. Le tako bo Slovenija postala država pravičnosti, skupne blaginje in solidarnosti. Zgornja vsebina je povzeta po knjigi Propad Slovenije (Balažic, 2016) in predstavlja temelj gibanja Nova prihodnost.

0 0
Feed