Ko pridemo na oblast, se slabo piše vsem tistim, ki so razprodajali slovenske interese in iz državne oblasti ustvarili razbojniško gnezdo.

Slovenska nacija je suverena država

Ko pridemo na oblast, se slabo piše vsem tistim, ki so razprodajali slovenske interese in iz državne oblasti ustvarili razbojniško gnezdo.

Slovenska država je naprej država Slovencev. S Slovenci so enakopravni vsi državljani Slovenije. Slovenci smo državotvorni narod. Imamo svojo nacionalno državo, se pravi, da je slovenska nacija država. Slovenska nacija je suverena država v pomenu neodvisne politične družbe. Kot taka je slovenska država subjekt mednarodnega prava. Politično-tajkunska elita, ki nam vlada, je pozabila ta enostavna temeljna dejstva in za svojo politično, predvsem pa ekonomsko korist klečeplazi pred sosednjimi državami, še posebej Hrvaško, ki že od osamosvojitve izvaja sistematično proti-slovensko politiko, politiko, uprejeno proti interesom Republike Slovenije. Vladajoča politično-tajkunska elita je tudi pozabila, da je oblast ljudstva v Sloveniji suverena, ker je najvišja, nedeljiva in absolutna oblast, zunaj katere ne obstaja nobena višja oblast. Tudi če je Slovenija članica EU in je nekatere elemente svoje suverenosti delegirala, to ne pomeni, da mora slovenska politika klečeplaziti pred Brusljem. Slovenija deli svojo suverenost samo tam, kjer ji to koristi v njenem razvoju, sedež najvišje suverene oblasti pa ostaja v slovenskem ljudstvu. Zato nam Bruselj ne more ničesar, česar nočemo, vsiliti – nobenih proti-slovenskih ukrepov, uredb ali kvot. Za razliko od vladajočih klečeplazcev, ki prodajajo slovenske interese za judežev denar tujcem, mi te reči jemljemo skrajno resno. Suverena slovenska državna oblast je neodvisna navzven in navznoter. Za razliko od zunanje notranjo neodvisnost države tvori načelo brezosebnosti oblasti, ki ne more biti nikogaršnja osebna last. Zato bomo vladajoče politične gangsterje, tajkune in banksterje razlastili oblasti in sredstev, ki so si jih v preteklih letih prilastili in privatizirali državo v svojo oblastno-finančno korist. Avtoritativno nameravamo uveljaviti enakost zakonov za vse, ki živijo na ozemlju Slovenije, pa tudi za tiste, ki so ali bodo pobegnili pred roko pravice v tujino. Nikoli jih ne bomo prenehali iskati, dokler ne bo pravici zadoščeno. Ko pridemo na oblast, se slabo piše vsem tistim, ki so razprodajali slovenske interese in iz državne oblasti ustvarili razbojniško gnezdo. Zgornja vsebina je povzeta po knjigi Propad Slovenije (Balažic, 2016) in predstavlja temelj gibanja Nova prihodnost.

0 0
Feed