Slovenija je preveč odprta in ranljiva za negativne učinke globalizacije, ki so v preteklem desetletju zapirali naša dobra podjetja in cele gospodarske panoge.

Slovenska država stoji na glavi

Slovenija je preveč odprta in ranljiva za negativne učinke globalizacije, ki so v preteklem desetletju zapirali naša dobra podjetja in cele gospodarske panoge.

Slovenska država stoji na glavi: v sferi gospodarstva, kjer ne bi smela biti, je močna, v sferi politike, kjer bi morala pokazati odločne reformne korake, pa šibka. Rezultat: jalova država, ki ne zna ljudem ponuditi možnosti za delo in perspektive družbe lastnikov – ljudje pa so oropani produktivnih življenj, od podjetniške izobrazbe do vzpodbudnega poslovnega okolja. Vse je še naprej vezano na veliko pastoralno državo, v kateri vedri in oblači vsakokratna leva politična elita in državno-strankarska birokracija. Prav tako je Slovenija preveč odprta in ranljiva za negativne učinke globalizacije, ki so v preteklem desetletju po tekočem traku zapirali naša dobra podjetja in cele gospodarske panoge. V Sloveniji je treba pravi ljudski kapitalizem z blagodejnimi učinki na blaginjo državljanov šele uvesti. Da bi pripravili slovenski gospodarski čudež, oblikujemo novo državljansko gibanje za tisto, kar lahko imenujete »druga republika« ali kako drugače – ni pomembno. Pomembno je, da se vsi državljani, ki hočemo drugačno Slovenijo združimo in odločno delujemo. »Narod si bo pisal sodbo sam« (Ivan Cankar), zato pamet v roke, ko boste na volilnem listu izbirali. Ne nasedajte plačani propagandi, da nova gibanja s programom rešitve Slovenije nimajo veliko možnosti: »Pogum! Vsak dan je bolj zelena naša gora!« (Oton Župančič). Mali človek lahko postane velik, ko stopimo skupaj in vrnemo udarce! 


Zgornja vsebina je povzeta po knjigi Propad Slovenije (Balažic, 2016) in predstavlja temelj gibanja Nova prihodnost.

0 0
Feed