V Sloveniji obstajata dva razreda: družbeni boj poteka med politično-tajkunsko elito na eni strani in običajnimi državljani brez pravic na drugi.

Slovenska država kot aparat gospostva politično-tajkunske elite nad državljani

V Sloveniji obstajata dva razreda: družbeni boj poteka med politično-tajkunsko elito na eni strani in običajnimi državljani brez pravic na drugi.

Marksistični nauk o vladanju trdi, da je država proizvod in izraz nepomirljivosti razrednih nasprotij. Za Slovenijo bi takšna trditev celo obveljala, saj je njena velika draga država simptom velikega nasprotja med dvema razredoma: med politično-ekonomsko elito vrhov vladajočih političnih strank in tajkunov na eni strani in običajnimi državljani, ki so sicer formalno svobodni, dejansko pa pred državo in njeno elito brez pravic. V tem pomenu lahko rečemo, da je država aparat razrednega gospostva slovenske politično-tajkunske elite nad državljani – aparat za zatiranje razreda državljanov po elitnem razredu. Ta potrebuje birokracijo, vojsko, policijo, medije in prisilne zavode vseh vrst zato, da brzda spopad med obema razredoma ter pomirja upor državljanov proti zatiralcem. Če ta spopad med elito in državljani v Sloveniji ne bi bil tako intenziven, vsakodneven in za pro-vladne medije neobstoječ, Slovenija ne bi potrebovala tako velike, močne in pogoltne države. Za vzdrževanje takšne države sami zatirani državljani plačujemo davke, na naš račun pa elita jemlje vse večje in večje kredite. Slovenska država je najprej država privilegirane politično-tajkunske elite nad državljansko civilno družbo. Takšno tlačiteljsko državo lahko odpravi le nova državljanska pobuda. Draga slovenska država je zajedalski izrastek na telesu civilne družbe. Proti tej postavljamo koncept poceni vlade – demokratične vlade vitke države, vlade, ki dela na gospodarski dobrobiti in blaginji vseh Slovenk in Slovencev. Le z vzpostavitvijo takšne vlade volitve ne bodo več zgolj odločanje na vsake štiri leta, kdo izmed politično-tajkunske elite bo teptal ljudstvo. 


Zgornja vsebina je povzeta po knjigi Propad Slovenije (Balažic, 2016) in predstavlja temelj gibanja Nova prihodnost.

0 0
Feed