Za razliko od Slovenije in njene vlade najrazvitejše države dovoljujejo vse, kar ni izrecno prepovedano; pri nas nasprotno velja, da je prepovedano vse, kar ni izrecno dovoljeno.

Slovenija je nepripravljena za četrto industrijsko revolucijo

Za razliko od Slovenije in njene vlade najrazvitejše države dovoljujejo vse, kar ni izrecno prepovedano; pri nas nasprotno velja, da je prepovedano vse, kar ni izrecno dovoljeno.

V najbolj razvitih delih sveta se je že začela odvijati četrta industrijska revolucija: razvoj nano-tehnologije, bio-tehnologije, umetne inteligence, mobilne tehnologije, robotike, 3D tiskalnikov itd. Uporaba digitalne in spletne tehnologije omogoča modernizacijo civilne družbe in države, njuno večjo učinkovitost, preglednost in odgovornost. Država vse več svoje odgovornosti prenaša na civilno družbo in državljana, ki pa mu še naprej nudi svoje storitve. Zato se mora država prilagoditi na nenehne inovacije, vlada pa mora tesno sodelovati s civilno in poslovno družbo. Če je na strani poslovne družbe produktivnost, konkurenčnost in ustvarjanje visoko kvalitetnih delovnih mest, je na strani vlade oblikovanje enostavnih zakonov, pravil in varoval, ki omogočajo stabilnost, zanesljivost in varnost s čim manj tveganja. Za razliko od muzejske Slovenije in njene arhaične vlade najrazvitejše države dovoljujejo vse, kar ni izrecno prepovedano; pri nas nasprotno velja, da je prepovedano vse, kar ni izrecno dovoljeno. Če se v razvitih državah povečuje vloga državljana, so pri nas državljani povečini nemočni in izključeni. Takšna politika Slovenijo vodi v izolacijo in zaostajanje v razvoju novega digitalnega gospodarstva. Pri nas se država ukvarja z najslabšimi, ne pa s podporo vrhunskega (naravoslovno-matematičnega) znanja, patentov in vlaganja tveganega kapitala. Vladna politična agilnost v kombinaciji s podjetništvom daje blaginjo. Namesto blokade reform, kar je glavna dejavnost Cerarjeve vlade, hočemo mi oblikovati najučinkovitejše politično in poslovno okolje za spodbujanje inovacij ter njih komercializacijo. Slovenija v tem pogledu ne bo nikoli New York ali London, lahko pa posnemamo Helsinke. Zato bo naša vlada delovala ne kot birokrat, ampak kot podjetnik. V Sloveniji potrebujemo učinkovito partnerstvo vseh delov družbe in čim več sodelovanja. Skupaj oblikujmo novo prihodnost našega dela, naših družin in našega slovenstva.


Zgornja vsebina je povzeta po knjigi Propad Slovenije (Balažic, 2016) in predstavlja temelj gibanja Nova prihodnost.

0 0
Feed