Naša vizija je vitka država z nizkimi davki, dostopnim servisom državljanov in gospodarsko vizijo Slovenije kot evropskega risa.

Slovenija bo evropski gospodarski ris

Naša vizija je vitka država z nizkimi davki, dostopnim servisom državljanov in gospodarsko vizijo Slovenije kot evropskega risa.

Nočemo zagovarjati prav vsake postavke ekonomskega liberalizma, toda proti socialistični korporativistični perspektivi deluje demokratično in osvežilno, sploh v ekonomiji družbe (malih) podjetnikov. Sproščanje svobodne individualne pobude, liberalizirani trg in nazaj potisnjena minimalna država, ki zagotavlja enake možnosti in priložnosti za vse – to je edini pravi odgovor na vsiljivo, drago in korporativno državo, ki ogroža temelje ekonomske in politične svobode. Kar resnično obstaja, so posamezniki in je tekmovanje – politika pa je tu zato, da vzpostavlja ogrodje svobode. Vsak ima pravico slediti lastnim ciljem, če ti ne posegajo v pravice drugih. Prisvajanje lastnine in prisvajanje sadov lastnega dela je povsem utemeljeno, če je pošteno pridobljeno. Minimalna in poceni država je najmanj nadležna oblika politične oblasti, saj služi predvsem zagotavljanju pravic posameznika. Vsakdo lahko udejanja svojo vizijo dobrega življenja, vendar je nihče – še posebej država – ne sme vsiliti drugim. Socialistična korporativna država ni združljiva z možnostjo posameznikov, da sami presojajo, kaj hočejo. Država pomaga, ko s svojim monopolom moči ščiti svobodne posameznike pred nasiljem, tatvino, prevaro in kršenjem pogodb. Vsako drugo podrobnejše usmerjanje življenj in delovanja posameznikov s strani države je represivno in napad na njihovo svobodo, je zanikanje njihove pravice, da so sami vrhovni razsodniki svojih ciljev. Država ščiti življenje in posest, demokracija pa je tu za to, da pomaga ohranjati najvišji politični cilj – svobodo. Če je temu tako, trg ob minimalni državni regulativi sam usklajuje odločitve proizvajalcev in porabnikov brez pretiranega korporativnega uravnavanja vlade, delodajalcev in sindikatov. Ni se bati trga, temveč razrasle velikosti in moči potratne slovenske države. Naša vizija je nasprotno vitka država z nizkimi davki, dostopnim servisom državljanov in gospodarsko vizijo Slovenije kot risa EU.


Zgornja vsebina je povzeta po knjigi Propad Slovenije (Balažic, 2016) in predstavlja temelj gibanja Nova prihodnost.

0 0
Feed