Državna birokracija se z zakoni vtika v vse, prepoveduje in onemogoča, tako da državljane oropa svobode.

Razbijmo okove tajkunskega despotizma

Državna birokracija se z zakoni vtika v vse, prepoveduje in onemogoča, tako da državljane oropa svobode.

V Sloveniji se pod oblastjo politično-tajkunske elite razrašča tip državnega despotizma, ki ga je formalno izvolilo ljudstvo. Po obdobju na prelomu osemdesetih v devetdeseta leta prejšnjega stoletja, ki se je silovito posvetilo vzpostavitvi demokratičnih mehanizmov in se uprlo neenakostim v moči in nadzoru, se v našem obdobju v imenu te demokracije favorizira koncentracijo oblasti in privilegijev v rokah vladnih strank in njihovih tajkunskih podpornikov. Oblast, ki so jo slovenski državljani demokratično investirali v državni aparat, se je obrnila proti njim samim, proti demokratični civilni družbi. Ta tako vse bolj pada pod premoč »dobrohotne« preiskovalne in nadzorovalne državne oblasti, kjer se vlada in državna birokracija s svojimi zakoni in uredbami vtika v vse, prepoveduje in onemogoča, tako da državljane oropa svobode podjetnega delovanja. V imenu demokratičnih volitev, ki jih tajkunske stranke (SMC, SD, Desus, PS, ZL) dobivajo zato, ker s svojimi tajkuni v veliki večini obvladujejo medijski prostor, je njihova vlada postala regulator, inšpektor, svetovalec, vzgojitelj in kaznovalec – skratka pokroviteljska oblast in nenasilno izvaja svoje nasilje v korist vladajoče elite. Zato moramo na prihajajočih državnozborskih volitvah zamenjati ne samo vlade in tajkunske stranke vreči z oblasti; slovenski državljani moramo zamenjati tudi ta tip despotske oblasti in odpreti nove prostore svobode. Le tako bomo prekinili ohranjanje statusa quo, v katerem slovenska družba niti ne napreduje niti ne nazaduje, ampak se nahaja v stanju dremavice. Le tako bomo vladajoči politično-tajkunski eliti preprečili, da zlorablja oblast in državljane oropa svobode. Ko prevzamemo oblast, bomo vsem slovenskim državljanom zagotovili enakost pred zakonom, uživanje zakonsko zajamčenih državljanskih in političnih pravic ter nove možnosti dobrega zaslužka. Tajkuni, banksterji in politični gangsterji bodo ponovni vzpon Slovenije opazovali izza rešetk. Zgornja vsebina je povzeta po knjigi Propad Slovenije (Balažic, 2016) in predstavlja temelj gibanja Nova prihodnost.

0 0
Feed