Politično-tajkunska elita si je v Sloveniji prigrabila vso oblast, zato so potrebne velike politične, družbene in gospodarske spremembe.

Proti tiraniji slovenske politično-tajkunske elite

Politično-tajkunska elita si je v Sloveniji prigrabila vso oblast, zato so potrebne velike politične, družbene in gospodarske spremembe.

Politično-tajkunska elita si je v Sloveniji prigrabila vso oblast. Takšno osredotočenje oblasti v istih rokah imenujemo tiranija. Frederalist James Madison je zapisal, kot da bi v mislih imel Slovenijo: »Kopičenje vse oblasti, zakonodajne, izvršilne in sodne v istih rokah, ne glede na to, ali v rokah posameznika, nekaj ljudi ali mnoštva, in ne glede na to, ali je nosilec te oblasti deden, samoimenovan ali izvoljen, lahko po pravici razglasimo prav za definicijo tiranije«. V Sloveniji ima vso oblast politično-tajkunska elita, se pravi mnoštvo, ki je svoje pozicije pridobilo tako, da je njihove politične predstavnike (SMC, SD, Desus, Levica) izvolilo samo ljudstvo, ki je bilo prevarano. Proti tej absolutizaciji oblasti mi postavljamo nujno spremembo slovenske ustave v smeri mehanizma zavor in ravnotežij (checks and balances), ki strogo loči zakonodajno, izvršno in sodno oblast, med njimi pa vzpostavi medsebojno omejevanje in nadzor. Tako nobena stranka ali koalicija ne more prevzeti vse oblasti: državni organi držijo drug drugega v okviru ustreznih pristojnosti, saj zgolj oblast omejuje oblast. Vsak izmed državnih organov ohrani svojo voljo, hkrati pa je prisiljen, da jo omejuje na jasno določene kompetence. Na ta način noben politik, stranka ali koalicija v Sloveniji ne bo več nad zakonom, tako kot se to dogaja danes. Strinjamo se z Rousseaujem: »Če se najde en sam človek, ki ni podvržen zakonu, so vsi drugi nujno izpostavljeni njegovi samovolji«. V Sloveniji so potrebne velike politične, družbene in gospodarske spremembe, saj je obstoječa distribucija moči in oblasti krivična do velike večine državljanov in delovnih ljudi. Mi smo nosilci tega preobrata, ki bo zagotovil, da bodo slovenski državljani svobodni in enakopravni. Kar je na vas, je za začetek samo to, da za spremembe uporabite volilno skrinjico in volite za novo Slovenijo. To bo ena najpametnejših odločitev v vašem življenju. Zgornja vsebina je povzeta po knjigi Propad Slovenije (Balažic, 2016) in predstavlja temelj gibanja Nova prihodnost.

0 0
Feed