V nasprotju z oblastnimi strankami-lovačami smo vseslovensko demokratično gibanje proti vladajoči politično-tajkunski eliti.

Proti slovenskim strankam lovačam

V nasprotju z oblastnimi strankami-lovačami smo vseslovensko demokratično gibanje proti vladajoči politično-tajkunski eliti.

Za slovenske stranke velja pravilo Michelsovega železnega zakona oligarhije. Ta zakon vodi k preoblikovanju stranke, ki je bila na začetku demokratična in odprta do lastne baze, zdaj pa postane oligarhična struktura, v kateri poveljuje omejeno število voditeljev. Ti so spočetka izvršilni organi članstva in širše množice, v političnem procesu pa se osamosvojijo. V strankah se tako skoraj brez izjeme uveljavi ločitev na neodvisno vodstveno manjšino in usmerjano večino. Stranke zamenjajo cilj: namesto da bi vplivale na preobrazbo zunanjega okolja, govorijo le o preživetju stranke. Tudi razmislek je drugačen: neodstavljivo vodstvo si predvsem prizadeva braniti osebne koristi, ki jih zagotavlja položaj v stranki. Od tod je jasno, zakaj število članov v strankah v splošnem upada: stranke so postale osebni aparati v službi političnega voditelja (SDS), člani so spremenjeni le še v goli vir financiranja (SD), kongresi strank so samo še prizorišče propagande (SMC), kakovost članstva pa rapidno upada (med njimi je vse več starejših in ljudi z oportunističnimi nagibi). V takšnih razmerah ni čudno, če se slovenske stranke povečini spreminjajo v ti. stranke lovače (catch all party). Za te je značilno, da radikalno zmanjšajo ideološko opremo stranke, krepijo vodstveno skupino na vrhu in s tem zmanjšujejo pomen članov, manjši poudarek dajejo sklicevanju na družbeni razred ali konfesionalno skupino, ki jo zastopajo in zato nabirajo glasove med vso populacijo, hkrati pa zagotavljajo dostop do različnih interesnih skupin. Z eno besedo – slovenske stranke so pripravljene storiti vse, samo da se dokopljejo do vaših glasov. Ob tem razmišljajo, kateri glasovi so na dopustu in pripravljajo akcije za plenjenje glasov drugih strank. Za to pa je treba plačati ceno: prihaja do zmanjševanja zvestega volilnega telesa, ki je vezano na dolgoročno identifikacijo s stranko. Tako narašča število ti. neodvisnih volivcev in se povečuje mnenjsko volilno telo, ki glasuje na podlagi vsakokratne posebne naklonjenosti novim političnim voditeljem. Ker programi pri tem ne štejejo veliko, se povečuje odstotek volivcev, ki menjajo stranke, obenem pa narašča volilna abstinenca. To je pot v demokraturo, ki jo bomo v Sloveniji ustavili, saj smo vseslovensko demokratično gibanje proti vladajoči politično-tajkunski eliti. Ta si je zaslužila – ne elitni, ampak navadni zapor.


Zgornja vsebina je povzeta po knjigi Propad Slovenije (Balažic, 2016) in predstavlja temelj gibanja Nova prihodnost.

0 0
Feed