Dol s Pahorjem, ki je v svojem mandatu predsednika vlade zavozil Slovenijo!

Proti Pahorju!

Dol s Pahorjem, ki je v svojem mandatu predsednika vlade zavozil Slovenijo!

Lekcija iz pol-pretekle zgodovine: po osamosvojitvi Slovenije je Drnovškov etatizem ohranjal monopol države nad civilno družbo in omejeval svobodo posameznikov, sodne zaostanke, nedokončano privatizacijo in denacionalizacijo, neusposobljene in politizirane institucije, koruptivni sistem javnega naročanja, nepregledne socialne transferje, nestimulativen davčni sistem, gospodarske monopole, preobsežno in neučinkovito državno birokracijo. Namesto za resne liberalne reforme tega tipa oblasti, je Janševa vlada svoj potencial izkoristila zgolj za utrjevanje lastne oblasti. Tako se je zgodil propad reformnega okna: prva Janševa vlada leta 2008 ni izgubila volitev zaradi reform, ampak zato, ker jih ni izvedla. Ni izvedla umika države iz gospodarstva, de-monopolizacijo, privatizacije, liberalizacije in deregulacije. Prvi ukrep vsake vlade, ki hoče Sloveniji dobro, bi moral biti zagotovitev ekonomske in politične svobode z delovanjem pravne države, jasne opredelitve in spoštovanjem lastninskih pravic in omejitvijo javne porabe. Predvsem bi bilo treba urediti institucionalni okvir gospodarstva, zagotoviti ekonomsko in politično svobodo, omogočiti delovanje finančnih trgov in s pomočjo pravne države izločiti vse tržne distorzije. Še ena lekcija: Drnovšku in Janši je sledil Pahorjev reformni termidor. Populistična socialna demagogija je spremljala zmanjševanje svobode medijev. Navkljub reformni retoriki se vlade niso lotile vzpostavljanja treh temeljev učinkovitega gospodarstva in demokracije: osebne svobode, zasebne lastnine in pravne države. Očitki Sloveniji so se ponavljali iz leta v leto: tog trg dela, tržna neučinkovitost, nedelovanje pravne države, previsoki davki, nizek priliv tujih naložb, prepočasna privatizacija in – na drugi strani – previsok delež državne lastnine v gospodarstvu. Neuresničen tako ostaja program utrjevanja tolerantne politične kulture kot pogoj uresničevanja pluralistične vizije slovenske družbe. Samo središče takšne družbe je samostojen in neodvisen državljan, zato so državne in civilno-družbene institucije tiste, ki vzpostavljajo ogrodje svobode posameznika. Slednje pa vpokliče oblikovanje močne, toda minimalne poceni države, ki predstavlja okvir družbe svobodnih ljudi. Njena izhodišča so koncept prožne varnosti (najprej je treba deregulirati trg dela, plače tesneje povezati s produktivnostjo in zagotoviti večjo udeležbo na dobičku tudi delojemalcem), upravljavski umik države iz gospodarstva, koncept družba znanja, pogoji za prijazno okolje za investiranje in nižji davki. Dol z visokimi davki! Dol s Pahorjem, ki je v svojem mandatu predsednika vlade zavozil Slovenijo! Šele pogumna vlada, ki bo izvedla nujne spremembe, bo slovenskih državljanom omogočila razvoj, blaginjo in nova delovna mesta.Zgornja vsebina je povzeta po knjigi Propad Slovenije (Balažic, 2016) in predstavlja temelj gibanja Nova prihodnost.

0 0
Feed