Z državo-odvisniškimi programi skušajo leve vlade zmanjšati neenakosti, ki jih same povzročajo s podporo tajkunskim omrežjem, dejansko pa jih še povečujejo.

Proti nepravični neenakosti!

Z državo-odvisniškimi programi skušajo leve vlade zmanjšati neenakosti, ki jih same povzročajo s podporo tajkunskim omrežjem, dejansko pa jih še povečujejo.

Slovenska država dopušča velike neenakosti v možnostih in v porazdelitvi kapitala ter dohodka. Z državo-odvisniškimi davčnimi in prerazdelitvenimi programi skušajo leve vlade zmanjšati neenakosti, ki jih same povzročajo s podporo tajkunskim omrežjem, dejansko pa jih na ne-tržne načine še povečujejo. Alternativa temu je demokracija lastnikov, kjer je zmanjšanje neenakosti v osnovni razdelitvi lastnine rezultat izenačitve možnosti, še posebej izenačitve možnosti naložb v človeški kapital. V tem se s tajkunski levičarji strogo razlikujemo: tajkunski levičarji spregledujejo neenakost v začetni razdelitvi lastnine, bi pa naknadno nekoliko prerazdeljevali; mi nudimo z vzpodbujanjem podjetništva enake možnosti, ki sploščijo neenakosti na začetki, zato pa nasprotujemo naknadnemu prerazdeljevanju prek progresivne obdavčitve in vseh drugih obsežnih prerazdeljevanj tržnih prihodkov. Takšna socialna pomoč uničuje odgovornega svobodnega državljana, ki ga omogočajo enake možnosti in razpršitev lastnine. Levičarska socialna država ni ne svobodna ne pravična, povečuje davke in povzroča velikanske stroške, namesto da bi poskrbela, da bi ljudje na trg vstopali bolje usposobljeni. Takšna socialna država zanika posameznikovo odgovornost, duši ustvarjalnost in zmanjšuje učinkovitost. V Sloveniji smo državi dali moč, da prekomerno uravnava ekonomske tokove, ta moč pa korumpira politiko, onemogoča gospodarski razvoj in državljanom tlakuje »pot v hlapčevstvo« (Hayek). Bolj so državne oblasti zmožne nadzirati gospodarsko življenje, bolj so zmožne nadzirati vse plati našega življenja. Šele prosti trg začne črkovati abecedo državljanskih in človekovih pravic, ki so kršene tudi s krivično prerazdelitveno obdavčitvijo: ljudje imajo pravico svobodno razpolagati s svojimi dobrinami, delom in lastnino. Državna oblast se načeloma nima pravice vmešavati v delovanje trga in to stori samo takrat, ko je to nujno potrebno v prid delovanja trga in v korist vsem. Povečanje pravic državljanov predpostavlja zmanjšanje dejavnosti države, ki z omejevanjem trga tepta tudi človekove pravice. Pravičnost je posledica svobodne menjave med ljudmi; če država to menjavo proti volji ljudi prisilno visoko obdavči, je to nepravično. Čas je, da končamo te nepravičnosti in z veliko akcijo čistih rok lopovske politike, tajkune in banksterje postavimo na hladno.


Zgornja vsebina je povzeta po knjigi Propad Slovenije (Balažic, 2016) in predstavlja temelj gibanja Nova prihodnost.

0 0
Feed