Jedro našega programa so izboljšave in spremembe v Sloveniji, ki v izplenu nudijo bogato pogrnjeno mizo, ob kateri je dovolj prostora za vsakogar.

Prihaja čas za spremembe na bolje

Jedro našega programa so izboljšave in spremembe v Sloveniji, ki v izplenu nudijo bogato pogrnjeno mizo, ob kateri je dovolj prostora za vsakogar.

Slovenija je neposredni dokaz za to, kaj nastane, če si politična moč vzame še ekonomsko. Namesto da bi bila ekonomska moč ločena od politične in s tem nadzorovala ali celo nasprotovala politični moči, slovenski politično-tajkunski državni kapitalizem z državnim lastništvom, intervencionizmom in ekonomsko politiko ustvarja veliko koncentracijo moči: iz nekdanjega državnega socializma smo se preselili v avtoritarni tajkunski kapitalizem. Mi nasprotno iščemo pragmatične rešitve v smeri ljudskega kapitalizma, deleža dobička za zaposlene, delavskih delnic, zadrug itd. Glede prvenstva med svobodo in enakostjo je odločitev jasna: svoboda je na prvem mestu, saj družbi omogoča največ možnosti, o vsem ostalem – denimo, o vrednotah enakosti, pravičnosti in učinkovitosti – pa se je mogoče dogovarjati. Edino o čemer se ne moremo dogovarjati, je načrtno ohranjanje socialistične države, ki pod prozorno pretvezo socialne pravičnosti državljana reducira na otroka, ki ga za roko vodi od rojstva do smrti – ne da bi ga vzgojila, ampak da bi ga zadušila. Država je nepogrešljiva, vendar vselej škodljiva: če pa brez države ne moremo, ker ne sprejemamo anarhističnih utopij, je treba domet politične moči vseeno zmanjšati na minimum. Torej – ali svobodna minimalna država državljanskih možnosti ali socialistična paternalistična država, ki skrbi za svoje državljane kot da so večno mladoletni. To skrbništvo velja razkrinkati, kajti svobodnega slovenskega državljana ponižuje v položaj zaščitene osebe. Jedro našega programa so izboljšave in spremembe, ki v izplenu nudijo bogato pogrnjeno mizo, ob kateri je dovolj prostora za vsakogar. To je mogoče doseči s krčenjem države in preusmerjanjem k oživljanju zasebnih in civilno-družbenih pobud. Ali drugače: to je mogoče doseči z zmanjševanjem velike potratne državne birokracije, ki svoj obseg in vpliv širi tako na račun parlamenta, še bolj pa na račun državljanov. Slovenska državna birokracija, ki je zasedla tudi vlado, izrablja stoletno slovensko korporativistično tradicijo, da še naprej oži obseg dejanske svobode državljanov. V nasprotju s to zahojeno tradicijo mi prepoznavamo nove možnosti za vse pokončne ljudi, ki si upajo nase vzeti odgovornost svobode. 


Zgornja vsebina je povzeta po knjigi Propad Slovenije (Balažic, 2016) in predstavlja temelj gibanja Nova prihodnost.

0 0
Feed