Zakaj ne bi v Slovenijo prenesli najboljše prakse upravljanja države in družbe od tam, kamor se Slovenci - še posebej mladi - vse bolj množično izseljujejo?

Posnemajmo najboljše

Zakaj ne bi v Slovenijo prenesli najboljše prakse upravljanja države in družbe od tam, kamor se Slovenci - še posebej mladi - vse bolj množično izseljujejo?

Velika večina evropskih vlad – tako levih kot desnih – je uspešno izvedla reforme in s tem ustvarila pogoje za blaginjo svojih družb. Temeljna ideja teh reform je preprosta: uveljavljanje svobode v vseh oblikah. Uveljavitev ekonomskega liberalizma oblikuje civilno družbo, ki je samo-regulirana – ne s politično pogodbo, temveč s trgom kot regulatorjem družbe. Družbi ne morejo več – tako kot v Sloveniji – vladati politika, pravo in spopad, ampak trg, ločen od sleherne oblike politične avtoritete. Trg namreč nasproti formalnim in hierarhičnim likom vladne in administrativne avtoritete udejanja tako rekoč samodejna prilagajanja, prenose in redistribucije, ne da bi kakršnokoli vlogo igrala volja politikov. Tudi v Sloveniji – če nočemo, da nas vzame hudič – bo moralo sedanjemu obdobju gospodovalnih političnih avtoritet nujno slediti obdobje nevtralnega mehanizma trga. Vzpostaviti bo treba oblast nevidne roke trga, ki je po naravi nevtralna, ker ni poosebljena. V Sloveniji morajo večinsko podporo dobiti tiste sile, ki si prizadevajo za takšen abstrakten način družbene regulacije, za politično superiornost trga. To, da je Slovenija izšla iz kolektivističnega sistema monopolnega političnega trga, ni opravičilo. Slovenija se je napotila na Zahod, to pa pomeni udejanjanje ideala svobode in avtonomije državljanov tako, da so družbena razmerja depersonalizirana, ne pa da je vse odvisno od uslug raznih Milanov, Mirotov, Borutov, Karlov itd. Prav trg ponazarja proti-hierarhično organizacijo in način odločanja, v katerega ne posega noben politični oz. državni namen. Načelo avtonomije državljana zanika vse absolutne suverenosti, kar pomeni, da ni nobenega velikega gospodarja ljudi in stvari in da je osrednjemu mestu oblasti namenjeno, da je prazno, saj trg zavrača vsa osebna ukazovanja in vse monopole. Svoboda je kultura, ne pa neka liberalna doktrina – kultura modernega sveta na delu, ki ustvarja pogoje za blaginjo in napredek. Zakaj ne bi v Slovenijo prenesli najboljše prakse upravljanja države in družbe od tam, kamor se Slovenci vse bolj množično izseljujejo?


Zgornja vsebina je povzeta po knjigi Propad Slovenije (Balažic, 2016) in predstavlja temelj gibanja Nova prihodnost.

0 0
Feed