Slovenski volivci morajo na prihajajočih volitvah razrešiti nekompetentne in skorumpirane politike, ki hočejo postati nezamenljivi.

Pomagajte nam, da pomagamo vam

Slovenski volivci morajo na prihajajočih volitvah razrešiti nekompetentne in skorumpirane politike, ki hočejo postati nezamenljivi.

Skrajni čas je, da slovenski državljani obrzdamo ekscese politično-tajkunske elite in njeno birokratsko dominacijo nad nami, ki je nedemokratična, ker ni odgovorna slovenskemu ljudstvu. Končati moramo s svojevoljnostjo, tveganji in pretiranim političnim patronatom nad javnimi zadevami. Slovensko volilno telo mora na prihajajočih volitvah razrešiti nekompetentne in skorumpirane politike. Izkoristiti moramo to možnost, da zamenjamo vlado z drugo, boljšo, in se zavarovati pred tveganjem, da se obstoječa politično-tajkunska elita spremeni v nezamenljivo silo. Skupaj z Lincolnom ji kličemo: »Lahko se ves čas norčujete iz nekaj ljudi, lahko se nekaj časa norčujete iz vseh ljudi, ni pa se mogoče ves čas norčevati iz vseh ljudi«. Zaradi dejanj politično-tajkunske elite, podkupovanja, sleparij in laži je demokracija v Sloveniji na slabem glasu. Enako je s tržnim gospodarstvom: tajkunsko lastništvo je pripomoglo k temu, da so med slovenskimi državljani nastale velikanske razlike v premoženju, dohodku, položaju, izkušnjah, obveščenosti, nadzoru nad obveščanjem in propagando, dostopu do politikov in povprečnih predvidljivih življenjskih možnosti – ne le za odrasle, temveč tudi za slovenske otroke, dojenčke in še nerojene. To je odločilno prispevalo k velikim neenakostim med slovenskimi državljani v njihovih zmožnostih in priložnostih, da kot politično enaki sodelujejo v upravljanju slovenske države. Politično sodelovanje in vpliv je tako vse bolj rezerviran zgolj za pripadnike politično-tajkunske elite, vsi ostali slovenski državljani pa smo izključeni in marginalizirani. Gospodarsko-politična moč tajkunov povzroča demokratičnemu življenju v Sloveniji nesprejemljivo škodo. Mi hočemo nasprotno vzpostaviti sistem omogočanja in premeščanja težišča: od samovoljne vlade k parlamentu in od parlamenta k državljanom. Pomagajte nam in nas volite, da pomagamo vam.Zgornja vsebina je povzeta po knjigi Propad Slovenije (Balažic, 2016) in predstavlja temelj gibanja Nova prihodnost.

0 0
Feed