Zaradi Pahorja nam vladajo tajkuni, ki na videz zakonito bogatijo – toda to je hujša in uspešnejša oblika ropanja državljanov od neposrednega ropa.

Odprimo oči, razkrinkajmo Pahorja!

Zaradi Pahorja nam vladajo tajkuni, ki na videz zakonito bogatijo – toda to je hujša in uspešnejša oblika ropanja državljanov od neposrednega ropa.

Ključno oviro za to, da se Slovenija prebudi iz morastih sanj, predstavljajo režimski mediji, ki imajo oči odprte le zato, da ne bi nič videli. Ali drugače, slediti smejo predvsem interesu tajkunsko prestreljenega kabineta predsednika države Pahorja. Slovenski mediji skladno s proslulo vladajočo ideologijo etike artikulirajo vsakdan skoz kategorije dobro-zlo, zakonito-nezakonito, pošteno-nepošteno ipd. Zagata teh ločnic je v tem, da je vsaka pozitivna stran podvojena na svojo negativno, tako da – denimo – zakonito bogatenje omogočajo nezakonitosti, prevare in rop ljudskih množic. Točka sprevrnitve tega pogleda je Brechtov cinični sarkazem iz »Beraške opere«: »Kaj je rop banke proti ustanovitvi nove banke!« Prav to je definicija tajkunstva: zakonito bogatenje je hujši in uspešnejši rop od neposrednega ropa. Tajkunstvo je s pomočjo Pahorja in vladajoče politične elite zavito v avreolo zakona in poštenosti. Naša kritika te oblasti sicer razkrinka njen obsceni ritual, toda kaj je kritična beseda proti obscenosti same oblasti? Kaj je uboga provokacija proti provokaciji, ki jo udejanja oblast? Koliko več parodije, obscenosti in cinizma je v enem samem Pahorjevem nastopu kot v vseh kritikah oblasti skupaj! Koliko več posmeha in distance do etike je najti v utemeljitvi enega samega Pahorjevega stavka kot pa v kritičnem posmehovanju! Doslej smo Pahorja samo kritizirali, gre pa za to, da ga spravimo z oblasti! Zgornja vsebina je povzeta po knjigi Propad Slovenije (Balažic, 2016) in predstavlja temelj gibanja Nova prihodnost.

0 0
Feed