Korumpirana vlada, tajkuni in sindikalni šefi nad državljani izvajajo zatiralsko vladavino, ki se ves čas norčuje iz vseh ljudi.

Očistimo korumpirano vlado, tajkune in sindikalne šefe

Korumpirana vlada, tajkuni in sindikalni šefi nad državljani izvajajo zatiralsko vladavino, ki se ves čas norčuje iz vseh ljudi.

Psihotehnike vladnega vodenja in Cerarjevi izraelski piarovski prišepetovalci strankarskega oglaševanja, gesel in napevov zaznamujejo določen tip zatiralske vladavine, ki bi se v nasprotju z Lincolnom hotela »ves čas norčevati iz vseh ljudi«. Zato živimo v času izrazite politične polarizacije, kjer demokratični in svobodni del civilne družbe in novih gibanj nasprotuje okorelemu, nadzorovalskemu in avtoritarnemu veliko-državnemu nadaljevanju tajkuno-socializma brez moralnih, duhovnih in osebnih kvalitet, zato pa s toliko več finančne korupcije in politične sleparije. Oboje je posledica korporativnih neformalnih zunaj-parlamentarnih dogovorov med vlado, predatorskimi tajkuni in odtujenimi vrhovi sindikatov na račun državljanov in podjetnikov. V razvitem svetu vlade podpirajo nove produktivne investicije in se pogajajo z odgovornimi sindikati, v Sloveniji pa vlada podpira neproduktivno sindikalno socialno demagogijo in se pogaja s preostalimi tajkunskimi nosilci investicij, ki še niso pobegnili na tuje. Takšnih pobegov je vse več, kajti velika in draga slovenska država ni in ne more biti konkurenčna majhni, poceni, vešči in predvidljivi administraciji, ki deluje po jasnih ter enostavnih pravilih. Šele konec te velike države prinaša konec tajkunske in sindikalne korupcije, vladne in birokratske samovoljnosti, tveganja, pretiranega političnega patronata in pravne preregulacije, nenehnih sprememb množice zakonov, visokih stroškov itd. Prihaja veliko čiščenje. Prvi korak naše vlade bo zagon posebnih hitrih sodišč, ki bodo vsem odgovornim za korupcijo strogo sodila.


Zgornja vsebina je povzeta po knjigi Propad Slovenije (Balažic, 2016) in predstavlja temelj gibanja Nova prihodnost.

0 0
Feed