Usodna domišljavost Cerarja je, da misli, kako se razviti svet s svojimi reformami moti, SMC pa ima prav, ko ne dela nič.

O pastirju Miru, ki je izgubil čredo

Usodna domišljavost Cerarja je, da misli, kako se razviti svet s svojimi reformami moti, SMC pa ima prav, ko ne dela nič.

Nobenega strahu ni, da bi vladajočo stranko doletelo zapoznelo spoznanje, da se je o svoji vladni politiki motila od samega začetka. Obstaja namreč nespravljiva razlika med velikodržavnim programom SMC in programom poceni minimalne države. Prav pot SMC je dokazano napačna, a ga ni človeka, ki bi Cerarja prepričal v to napačnost. Menda se razviti svet moti in SMC ima prav, zato se bo moral ta svet spremeniti in prilagoditi Cerarju. V tem je njegova usodna domišljavost. Cerar ne more storiti niti tistega, kar obljublja, ker izhaja iz zgodovinsko napačne in anahronistične predpostavke močne države. Namesto sprostitve potencialov civilne družbe, osebne svobode, zasebne pobude in tržnega tekmovanja, politika te vlade nadaljuje vojno proti civilni družbi, ki jo s svojo presežno oblastjo omejuje na najmanjši možni prostor, poleg tega pa jo odira z visokimi davki. Takšni čezmerni proizvodnji oblasti je treba postavljati meje, ker postaja za slovenske državljane in njihovo svobodo ogrožajoča. Nevarno je to, da nas skuša vlada SMC skupaj z drugimi strankami levice voditi in usmerjati skozi vse naše življenje. Takšno oblast, ki bolje od vsakega posameznika ve, kaj je zanj dobro, po Foucaultu imenujemo pastoralna oblast. V nekem smislu je Cerkev dobila v državi hudo konkurenco – s to razliko, da cerkveno kanonsko pravo nima zakonske moči nad ljudmi, ampak le moralno. Država pod vladavino SMC pa predstavlja oblast pastirja nad čredo, ki se uveljavlja z zakonom: nadzoru sledi preverjanje, ne-uboganju poboljševanje in kazen. Tej presežni oblasti se lahko upremo na tri načine: prvič, kot Solon, z omejevalno zakonodajo tako, da se uporabi opozicijske stranke; drugič, kot Platon, s pedagogijo oblasti tako, da se uči skoz javni protest; in tretjič, kot kiniki, z norčevanjem iz oblasti.


Zgornja vsebina je povzeta po knjigi Propad Slovenije (Balažic, 2016) in predstavlja temelj gibanja Nova prihodnost.

0 0
Feed