Tako kot prelomnih let 1917 in 1989 tudi danes potrebujemo novo Majniško deklaracijo, ki jo bodo podprli vsi, ki so za svobodno in razvito Slovenijo.

Nova majniška deklaracija

Tako kot prelomnih let 1917 in 1989 tudi danes potrebujemo novo Majniško deklaracijo, ki jo bodo podprli vsi, ki so za svobodno in razvito Slovenijo.

V tem zgodovinskem trenutku Slovenije se morajo znova skupaj zbrati državljanske moči, ki hočejo drugačno Slovenijo od te, ki jo živimo. Vse ljudje dobre volje kličemo, da se pridružijo novi Majniški deklaraciji 2017:

Nepravičnost, brezpravnost in tudi odkrito nespoštovanje, ki jih danes doživljajo Slovenci v Sloveniji, nas prepričujejo o prelomnosti sedanjega zgodovinskega trenutka in nas obvezujejo, da v jasni obliki izrečemo svojo voljo, iz katere sledijo dejanja v prihodnosti.
Podpisniki te listine izjavljamo in sporočamo:
  1. da hočemo živeti v svobodni, pravni in socialni državi slovenskega naroda;
  2. kot suvereni državljani bomo samostojno odločali o odločnih reformah slovenskega družbenega, političnega in gospodarskega življenja v okviru prenovljene Evrope; 
  3. glede na zgodovinska prizadevanja slovenskega naroda za svobodo posameznika je slovenska država lahko utemeljena le na:
  • spoštovanju človekovih pravic in svoboščin;
  • demokraciji, ki vključuje svobodno civilno družbo, prosti trg in poceni vlado;
  • družbeni ureditvi, ki bo dejansko zagotavljala duhovno in gmotno blaginjo v skladu z naravnimi danostmi in v skladu s človeškimi zmožnostmi državljanov Slovenije.
Zgornja vsebina je povzeta po knjigi Propad Slovenije (Balažic, 2016) in predstavlja temelj gibanja Nova prihodnost.
0 0
Feed