Naš cilj je vzpostaviti močne, samostojne, ustvarjalne in svobodne državljane ponosne slovenske republike.

Naša nova zaveza

Naš cilj je vzpostaviti močne, samostojne, ustvarjalne in svobodne državljane ponosne slovenske republike.

Demokracija je nezdružljiva z vplivnimi tajkunskimi klikami in strankami, ki v njihov prid sprevračajo demokratične izide volitev. Zato predvidevamo erozijo sistematičnih privilegijev, ki jih imajo določene družbene skupine v Sloveniji na račun vseh drugih državljanov. Povečevali bomo moč najmanj močnih državljanov in povečali minimalne plače. Spoštovali bomo pravico vseh državljanov, da sodelujejo v javnih zadevah in povzdignili ideal aktivnega državljana. Prav tako bomo spoštovali negativno svoboščino: svobodo od politike – slovenski državljani lahko odločijo, da je v določenih okoliščinah obsežna participacija nepotrebna. To pa seveda ne pomeni, da je lahko dopuščena svoboda nekaterih državljanov na račun drugih, to pa je po navadi kar večina slovenskih državljanov. Nasprotno, izboljševali bomo pogoje najmanj premožnih državljanov in omejevali obseg najmočnejših in najbogatejših. Spoprijeli se bomo s sistematičnimi neenakostmi glede premoženja in spola, da bi zmanjšali privilegije privilegiranih. Povečali bomo izbire, ugodnosti in izničili podrejenost večine državljanov silam, nad katerimi nimajo nobenega nadzora. Globalizaciji nameravamo zaustaviti pot in sami organizirati novo slovensko gospodarstvo, novo rast, novo produktivnost, nove trge, nova delovna mesta in nove tehnologije, kamor spada tudi splošen brezplačen dostop do interneta, ki bo v Sloveniji zmanjšal družbene neenakosti. Oblikovali bomo pomoč državljanom pri soočanju z največjimi spremembami sodobnega sveta. Modernizirali bomo državo blaginje in zagotovili socialno varnost. Slovenija bo postala družba vključevanja, ne pa družba izključevanja. S strategijo socialnih investicij bomo vzpostavili socialno pravičnost. Vsi slovenski državljani morajo imeti enake začetne možnosti, od tod naprej pa so za svojo uspešnost meritokratsko odgovorni sami. Vodili bomo aktivno politiko zaposlovanja: to pomeni, da bomo intenzivno prekvalificirali, dokvalificirali in našli nove zaposlitvene možnosti, ne pa da je vse omejeno le na brezplodno izplačevanje denarnih nadomestil. Nenehno bomo iskali boljše načine za dosego naših ciljev. S spremembami se kanimo soočiti in ustvariti pogoje za agresivni razvoj slovenske družbe in za družbeno solidarnost. Naša vlada bo v pomoč državljanom tako, da bo upravljala s tveganji, jih zmanjševala in odpravljala. Vsi slovenski državljani bomo postavljeni v okvir usposabljanja za nove izzive in nove priložnosti. Vsak strah pred izgubo varnosti in tveganje bomo sprevrnili v pogum za izrabljanje novih priložnosti. Naš cilje vzpostaviti močne, samostojne, ustvarjalne in svobodne državljane ponosne slovenske republike.Zgornja vsebina je povzeta po knjigi Propad Slovenije (Balažic, 2016) in predstavlja temelj gibanja Nova prihodnost.

0 0
Feed