Slovenske vlade delujejo v korist tajkunov, ne državljanov.

Naj živi nova Slovenija brez Pahorja!

Slovenske vlade delujejo v korist tajkunov, ne državljanov.

Vse dosedanje slovenske vlade so bile le skupni odbor, ki slovensko državo upravlja za korist tajkunskih omrežij. Državne institucije ne spodbujajo ljudi, da bi izpopolnjevali znanje, investirali in inovirali, temveč jih spodbuja le k lojalnosti vladajočemu režimu, kjer vse posle poganja korupcija. Za posvečene je dovoljeno izigravanje vseh družbenih pravil in zakonov, medtem ko represivni aparati preganjajo uboge pare in kompromitirajo poštene ljudi. Od nekdaj je bila smoter človekove dejavnosti sreča, blaginja in uspešno življenje. Za doseganje teh ciljev so potrebne moralne vrline krščanske kulturne tradicije, ki pa jih ne more udejanjati osamljeni posameznik, temveč moralna večina državljanov. Človek je po naravi namreč politično bitje, tako kot so po naravi socializma zagovorniki tega sprevrženega režima nemoralni oblastniki. Bistvena značilnost drugačne Slovenije je tudi moralni smoter, ne pa zgolj cilji materialne narave. Zato morajo dobiti moč in oblast dobri, moralni in razsvetljeni ljudje, ne pa utopije obljubljajoči lažnivi pripadniki vladajoče elite in njihovi sprijeni tajkunski podporniki. Za Pahorjevo in Erjavčevo Slovenijo ni več upanja. Uničujejo jo prav rakave metastaze, ki jih je ustvaril etično zavržen režim. Da bi staro Slovenijo osvobodili za prihod nove, se moramo najprej osvoboditi sami. Nova Slovenija stoji na svobodnih in aktivnih državljankah in državljanih. Sprememb, ki jih Slovenija potrebuje, je toliko, da jih z eno besedo lahko imenujemo kar državljanska modernizacija, nadaljevanje demokratičnih sprememb izpred četrt stoletja, ko se je Slovenija osamosvajala. Ta se res neprenehoma ustavlja v svojem lastnem toku, se povrača k na videz doseženemu, da bi začela znova, roga se polovičarstvu, šibkosti in klavrnosti svojih prvih poskusov, zdi se, da svojega režimskega nasprotnika meče le zato ob tla, da bi se kot Antej iz zemlje napil novih moči in da bi nato še ogromnejši znova vstal proti njej; toda pride čas in položaja, ki popolnoma onemogoča vrnitev na staro. Ko bo državljanski Herakles spoznal, da socialistični Antej ob dotiku z državo in njenimi privilegiji, krajo in korupcijo postaja močnejši, ga bo dvignil s tal in vrgel z oblasti. Nastopila je ura državljanske akcije. Najprej volimo proti Pahorju, ki je simbol te korumpirane vladavine. Stara Slovenija je propadla – naj živi nova Slovenija! In najprej naj pade Pahor! Zgornja vsebina je povzeta po knjigi Propad Slovenije (Balažic, 2016) in predstavlja temelj gibanja Nova prihodnost.

0 0
Feed