Imamo samostojno demokratično državo; danes si moramo pridobiti še svobodno državo, ki bo poceni.

Mi, državljani, smo država – ne Pahor!

Imamo samostojno demokratično državo; danes si moramo pridobiti še svobodno državo, ki bo poceni.

Slovenija ni na poti svobode v ekonomski zadevah, brez katere ne morejo obstajati niti osebne niti politične svoboščine. Namesto prostega trga in pravne države je bila vzpostavljena državna regulacija trga in prava. Namesto meščanskega reda morale, tradicije, pogodbe, menjave, tekmovanja, trgovine, dobička, zasebnosti itn. smo dobili pahorjevski državni konstruktivistični racionalizem, poln monopolov, s čimer smo bili oropani svobodne izbire in zato vsi plačali ustrezno visoko ceno. Od Kardelja do Pahorja so nas hoteli za vsako ceno osrečiti, pot do sreče pa je vselej vodila prek podrejanja – ali utopičnim ciljem v prihodnosti ali raznim ekonomskim stabilizacijam v sedanjosti. Kardelj je nekoč zapisal, da človeku sreče ne more prinesti ne Partija ne država, lahko si jo ustvari zgolj sam; mi pravimo, da lahko le državljan osreči samega sebe, pod pogojem, da državo potisnemo nazaj in mu naredimo prostor. V devetdesetih letih prejšnjega stoletja so si Slovenci s svobodnimi volitvami in plebiscitom pridobili demokratično državo; danes si morajo s prostim trgom in svobodnim državljanom proti Pahorju pridobiti svobodno državo, ki bo minimalna, omejena, poceni in ne bo prekomerno regulirala civilne družbe. Doseči ločitev države in civilne družbe ni cilj za nami, ampak pred nami: šele samo-regulacija civilne družbe zameji suverenost države, ki po definiciji uničuje suverenost posameznika. Ker je pod Pahorjem slovenski državni aparat izjemno razširil svojo upravljavsko vlogo, ne preostane nič drugega, kot da se opremo na program povečane državljanske svobode, odgovornejše vlade in učinkovitejšega upravljanja države, ki ga ne ovirajo skorumpirane prakse in pretirano zapletene regulacije. Ta program izhaja iz načela, da je edino dopustno vmešavanje države oz. vlade v svobodnega državljana zgolj tisto, ki preprečuje, da dela škodo drugim: »Edina svoboda, ki je vredna tega imena, je svoboda iskanja našega lastnega dobra na naš lasten način, dokler ne poskušamo drugih oropati njihovega dobra ali ovirati njihovih prizadevanj, da bi ga dosegli« (J. S. Mill). Ne obstaja nobene druge države, razen nas, državljanov: mi, državljani smo, država, in njeni uradi nam morajo služiti! Za začetek Pahorja spravimo ob službo, ki jo sramoti!Zgornja vsebina je povzeta po knjigi Propad Slovenije (Balažic, 2016) in predstavlja temelj gibanja Nova prihodnost.

0 0
Feed