Živimo v nemočni Sloveniji brez družbene vizije, v državi, nad katero so vladajoče tajkunske stranke izvedle finančni genocid in razvojni holokavst.

Manifest za novo slovensko sredino

Živimo v nemočni Sloveniji brez družbene vizije, v državi, nad katero so vladajoče tajkunske stranke izvedle finančni genocid in razvojni holokavst.

Če bo ostala Slovenija pasivna, bo zgrešila prihajajočo novo tehnološko revolucijo bio-tehnologije, nano-tehnologij, robotike, kibernetike in 3D-printerjev. Ostala bo majhno tajkunsko kolonialno področje na robu Evrope in kvečjemu bazen mladih talentov, ki jih bodo rekrutirali v EU in ZDA. To je stara Slovenija, kjer je najvišji življenjski cilj postati penzionist. To je nemočna Slovenija brez družbene vizije in zgodovinskega poslanstva. To je tragično, patetično in cinično uničevanje Slovenije, države, nad katero so vladajoče stranke izvedle finančni genocid in razvojni holokavst. Sredi osemdesetih let prejšnjega stoletja je Peter Glotz v svojem »Manifestu za novo evropsko levico« zapisal, da je »evropska desnica brez zgodovinske perspektive; ima samo še poslovno«. Danes živimo v njegovi ti. dvotretjinski družbi, v kateri ena tretjina doživlja socialno degradacijo (nezaposleni, mladi, revni itd.). Pokazalo se je, da je ta družba proizvod levice in ne desnice, da ima levica le še klavrno zgodovino, liberalna sredina in zmerna desnica pa gospodarski razvoj in družbeno blaginjo. Oba koncepta se danes soočata v Sloveniji in tehtnica je še vedno na levi strani. Na volitvah zmagujejo programi velike drage države, njenega legalnega nasilja nad civilno družbo, keynesianizma, korporativizma, omejenega trga, skrbništva, kolektivnih vrednot, progresivnega obdavčenja in visokih davkov; izgubljajo programi minimalne poceni države, avtonomne civilne družbe in svobodnega posameznika, trga, moralnih vrednot, države blaginje kot varnostne mreže, razvojno usmerjene sociale, enotne davčne stopnje in nizkih davkov. Zakaj? Zato, ker so državni odvisniki v večini in tem bo težko prebilo, da država omejuje svobodo in samostojnost državljana, s tem pa uničuje prihodnost novih generacij. Aktivna civilna družba je vendarle najprej prostor za neobrzdano rast številnih podjetniških poganjkov, ki jih ne sme s svojim vmešavanjem zamoriti država. In prav to slovenska država pod politično-tajkunsko levico počne: ubija podjetniškega duha in zapravlja entuziazem mladine. Slovenska država uničuje razvoj posameznikovih vrlin poštenosti, odgovornosti, pravičnosti, poguma, trdnosti, varčnosti in nenazadnje – enakih možnosti. Vse to bomo vrnili Sloveniji, ko bomo zmagali na volitvah in prevzeli odgovornost za našo veličastno domovino.Zgornja vsebina je povzeta po knjigi Propad Slovenije (Balažic, 2016) in predstavlja temelj gibanja Nova prihodnost.

0 0
Feed