Slovenija je geografsko v središču Evrope, dejansko pa nikoli ni bila izpostavljena mednarodni konkurenci, svobodnemu podjetništvu in omejeni moči države.

Hočemo varčno vlado!

Slovenija je geografsko v središču Evrope, dejansko pa nikoli ni bila izpostavljena mednarodni konkurenci, svobodnemu podjetništvu in omejeni moči države.

Anglež William Harcourt je nekoč zapisal tole poučno misel: »Svoboda ni v tem, da druge pustiš storiti, kar ti misliš, da je prav. Razlika med svobodno vlado in vlado, ki ni svobodna, je načeloma tale – da vlada, ki ni svobodna, posega v vse, kar more, svobodna vlada pa ne posega v nič, razen v kar mora. Despotska vlada poskuša vsakogar prisiliti, da dela, kar ona hoče, liberalna vlada pa poskuša – do koder ji dovoljuje varnost družbe – vsakomur omogočiti, da dela po svojih željah«. V tem kratkem navedku najdemo zgoščeno povedano vso razliko med tipom slovenske vlade in liberalno vlado: vse dosedanje slovenske vlade so prakticirale socialni avtoritarizem, birokratsko samovoljo, hiper-produkcijo zakonov, ki prepovedujejo, in despotske davčne obremenitve. Opravka imamo torej z ne-svobodnimi proti-liberalnimi vladami, ki tlačijo civilno družbo, in ne z liberalnimi vladami, ki so zgolj servis svobodne civilne družbe. Velikost slovenske vlade raste iz leta v leto, z njo vred pa tudi nadzor nad civilno družbo, iz katere so s svojim bojem za redistribucijo k državi pripuščene le določene privilegirane interesne skupine. V nasprotju s tem so pravice posameznika vselej pravice proti državi. Gre za dolžnost neposeganja in nevmešavanja države, zato je v tem smislu liberalna vlada – torej vsaka učinkovita vlada - vselej omejena vlada. Slovenija je morda res geografsko v središču Evrope, dejansko pa nikoli ni bila izpostavljena mednarodni konkurenci, svetovljanstvu, individualizmu, anglosaškemu pojmovanju svobode, svobodnemu podjetništvu in omejeni moči države. Zato moramo opraviti s samozadostnim provincializmom slovenske desnice in zakotno ideologijo lastne večvrednosti slovenske levice, ki hromita slovenski razvoj.Zgornja vsebina je povzeta po knjigi Propad Slovenije (Balažic, 2016) in predstavlja temelj gibanja Nova prihodnost.

0 0
Feed