Nočemo nobenih novih davkov, obstoječe davke pa je treba znižati na najnižjo možno mero, ki omogoča delovanje države kot servisa vseh državljanov.

Hočemo poceni državo!

Nočemo nobenih novih davkov, obstoječe davke pa je treba znižati na najnižjo možno mero, ki omogoča delovanje države kot servisa vseh državljanov.

Leta 1991 smo si Slovenci priborili samostojno državo, ki je ponudila temeljni okvir za svobodo posameznika. Toda leto 1 te svobode še ni nastopilo: Slovenci so rojeni svobodno, a glej, povsod ležijo v verigah lastne države. Morda bi zato morali obuditi mit zgodbe z naslovom »Pod svobodnim soncem«: mi vsi smo Iztoki in bi se morali kot davkoplačevalci upreti državi. Množično ne bi več smeli plačevati davkov, dokler vlada resno ne zniža števila državnih birokratov in dokler radikalno ne zniža stroškov države. Če so v ZDA leta 1776 na zastavo svobode zapisali no taxation without representation, v Sloveniji leta 2017 zapišimo: nobenih davkov brez cenejše države. Takšno stališče izhaja iz metodičnega nezaupanja v državo in sposobnost slovenskih vlad, da znajo pametno porabiti naš davkoplačevalski denar. Toda v Sloveniji je vse preveč ljudi odvisno od države in njene pomoči. Vlade te države namreč demonizirajo zasebni sektor, steber gospodarskega razvoja države in posameznikove svobode. Kar velja na oni strani Karavank, ne velja na tej: zdrava kmečka pamet nalaga, da je zasebna pobuda posameznikov tista, ki razvija podjetništvo, nova delovna mesta in tuje investicije. Vendar – če je takšen liberalizem, ki povezuje svobodo in napredek, uradna ideologija zahodnega sveta, je socializem še vedno uradna ideologija Slovenije pod hegemonijo tranzicijske levice. Naša politika je nasprotna: nobenih novih davkov, obstoječe davke pa znižati na najnižjo možno mero, ki omogoča vitalno delovanje države kot skupnega servisa vseh državljanov.


Zgornja vsebina je povzeta po knjigi Propad Slovenije (Balažic, 2016) in predstavlja temelj gibanja Nova prihodnost.

0 0
Feed