Oblast hočemo zato, da odpravimo krivice v slovenski družbi in revščino celih skupin prebivalstva.

Hočemo oblast!

Oblast hočemo zato, da odpravimo krivice v slovenski družbi in revščino celih skupin prebivalstva.

Tajkunski režim v Sloveniji je zaradi vseh svojih političnih, gospodarsko-gangsterskih in banksterskih lopovščin izgubil vso legitimnost, ki jo je leta pridobival na podlagi zavedenih in nevednih državljanov, praviloma poštenih ljudi levičarskega prepričanja. Od tod izhaja zahteva po široki proti-tajkunski koaliciji, ki jo ne bo sestavljala samo sredina in desnica, temveč tudi poštena levica. Naša bodoča stranka bo sestavni del takšne koalicije in je pripravljena prevzeti nase odgovornost in vodstvo pri širejenju politične moči zahtev po drugačni Sloveniji dela, reda, varnosti in blaginje. Da bi vzpostavili drugačno Slovenijo, potrebujemo varnostno državo (Hobbes), ki bo v prid miru in blagostanja vseh državljanov omejila tiste posameznike, ki nimajo nobenega spoštovanja do drugih in se uveljavljajo le skoz nasilno tekmovalnost lakomnosti in pohlepa, pri tem pa kršijo zakon. Varnostna država je poceni, vitka, a močna pravna država, ki omoči širjenje svobodne civilne družbe. Država je nujno zlo, civilna družba pa neomejeno dobro. Legitimna država ni nič več od delegirane oblasti za skupno dobro družbe. Popolnejša je civilna družba, bolj zna sama urejati svoje posle, manj je potrebe po vladanju (Paine). V Sloveniji imamo nasprotno arbitrarno vlado, ki z visokimi davki zatira državljane. Zato se moramo slovenski državljani upreti prilaščanju in ekscesom državne oblasti. Za nas vlada nima nikakršnih pravic, ampak samo dolžnosti do svojih državljanov, ki so suvereni. Vzpodbudimo željo po spremembah, da se začne korumpirana in despotska država rušiti v svoje razvaline. Bolj ko bo civilna družba razvila zaupanje v zmožnosti obvladovanja same sebe, manj bo potrebe po poseganju državnih institucij, manj bo zakonov in več bo reda. Oblast hočemo zato, da bo vlada manj vladala, bo pa odpravila krivice in neenakopravnosti v civilni družbi – najprej in predvsem gospostvo politično-tajkunske elite nad državljani Slovenije in revščino celih skupin prebivalstva. To je naša zaveza. Zgornja vsebina je povzeta po knjigi Propad Slovenije (Balažic, 2016) in predstavlja temelj gibanja Nova prihodnost.

0 0
Feed