Slovenija je geografsko v središču Evrope, dejansko pa nikoli ni bila izpostavljena mednarodni konkurenci, svobodnemu podjetništvu in omejeni moči države.

Hočemo novo Slovenijo brez starega Pahorja

Slovenija je geografsko v središču Evrope, dejansko pa nikoli ni bila izpostavljena mednarodni konkurenci, svobodnemu podjetništvu in omejeni moči države.

Anglež William Harcourt je nekoč zapisal tole poučno misel: »Svoboda ni v tem, da druge pustiš storiti, kar ti misliš, da je prav. Razlika med svobodno vlado in vlado, ki ni svobodna, je načeloma tale – da vlada, ki ni svobodna, posega v vse, kar more, svobodna vlada pa ne posega v nič, razen v kar mora. Despotska vlada poskuša vsakogar prisiliti, da dela, kar ona hoče, liberalna vlada pa poskuša – do koder ji dovoljuje varnost družbe – vsakomur omogočiti, da dela po svojih željah«. V tem kratkem navedku najdemo zgoščeno povedano vso razliko med tipom pahorjevske vlade in liberalno vlado: vse dosedanje slovenske vlade so prakticirale socialni avtoritarizem, birokratsko samovoljo, hiper-produkcijo zakonov, ki prepovedujejo, in despotske davčne obremenitve. Opravka imamo torej z ne-svobodnimi proti-liberalnimi vladami, ki tlačijo civilno družbo, in ne z liberalnimi vladami, ki so zgolj servis svobodne civilne družbe. Velikost slovenske vlade raste iz leta v leto, z njo vred pa tudi nadzor nad civilno družbo, iz katere so s svojim bojem za redistribucijo k državi pripuščene le določene privilegirane interesne skupine. V nasprotju s tem so pravice posameznika vselej pravice proti državi. Gre za dolžnost neposeganja in nevmešavanja države, zato je v tem smislu liberalna vlada – torej vsaka učinkovita vlada - vselej omejena vlada. Slovenija je morda res geografsko v središču Evrope, dejansko pa nikoli ni bila izpostavljena mednarodni konkurenci, svetovljanstvu, individualizmu, anglosaškemu pojmovanju svobode, svobodnemu podjetništvu in omejeni moči države. Zato moramo opraviti s Pahorjevim samozadostnim provincializmom in zakotno ideologijo lastne večvrednosti, ki hromita slovenski razvoj. Pahor na predsedniških volitvah ne sme zmagati! Zgornja vsebina je povzeta po knjigi Propad Slovenije (Balažic, 2016) in predstavlja temelj gibanja Nova prihodnost.

0 0
Feed