Dokumenti VIS-a navajajo, da je bil verjetno najboljši sodelavec KOS novinar RTV Slovenija Zoran Medved, ki je bil voden pod psevdonimom »Emona«.

Glavni objekt proučevanja vojaške tajne službe je bil Kučan

Dokumenti VIS-a navajajo, da je bil verjetno najboljši sodelavec KOS novinar RTV Slovenija Zoran Medved, ki je bil voden pod psevdonimom »Emona«.

KOS je v Sloveniji intenzivno izkoriščal usluge upokojenih oficirjev JLA (med njimi so bili najagilnejši informatorji KOS Dragan Stračević, Alojz Škufca, Albin Barle, Svetozar Višnjić, Janez Šinkovec, Boško Krunić, Viktor Kežić in Jože Holcin) in razpredel mrežo sodelavcev, vendar je VIS ocenjeval, da ti sodelavci niso prihajali iz ključnih odločevalskih nivojev in najpomembnejših politično in družbeno vplivnih skupin. Med realiziranimi prodori KOS v civilnih strukturah je bila najbolj naskakovana novinarska struktura. Dokumenti VIS-a navajajo, da je bil verjetno najboljši sodelavec KOS novinar RTV Slovenija Zoran Medved, ki je bil voden pod psevdonimom »Emona«. KOS je Medveda upošteval kot najmočnejšega sodelavca, njegove informacije pa imel za najbolj kvalitetne, strokovne in kvalificirane. KOS je tako iz prve roke dobival podatke o različnih slovenskih političnih dogodkih, kot so volitve, plebiscit ali denarna osamosvojitev. Malkoć, eden od šefov KOS v Sloveniji, je ob priložnosti pripravil Medveda za intervju s predsednikom Kučanom, pri čemer mu je posredoval provokativna vprašanja, ki so se nanašala na aktualno temo slovenskih nabornikov in njih (ne)pošiljanja v enote JLA. Najbolj prefinjeno pa je bilo delo s plasiranjem dezinformacij, ki jih je za Zorana Medveda pripravljala analitska služba KOS: njegova naloga je bila, da jih v svojih pogovorih s slovenskim političnim vrhom ustrezno plasira. 


Kot sodelavec KOS je dokumentiran tudi novinar in urednik časopisa »Dnevnik« Milan Meden, s katerim sta kontaktirala predstavnika vrha vojaške tajne službe Malkoć in Nedović. Meden se je vseskozi gibal v okolici Kučana, z njim tudi potoval - denimo na sestanek predsednikov jugoslovanskih republik v Split ali na srečanje Kučana z italijanskim zunanjim ministrom de Michelisom - in s kraja dogajanja poročal KOS. V vrhu slovenskega dela KOS je bil Meden cenjen zaradi svoje razgledanosti, sposobnosti analize dogajanj in prenašanja kvalitetnih informacij. Sicer pa je Meden nasploh pogosto hodil na sedež KOS na Metelkovi, kjer je posredoval podatke o slovenskem političnem prizorišču: o prodoru večstrankarstva v Slovenijo je predstavnikom KOS »posredoval ocene, da je vse vodeno od zunaj, pri čemer je v tem okviru na prvo mesto postavljal Jožeta PUČNIKA«. Pri »Dnevniku« je bil sodelavec KOS še Brane Ziherl, VIS pa je sumil takšnega sodelovanja še nekaj drugih slovenskih novinarjev - Tadeja Labernika, Branka Veselinoviča, Miloša Vukadinovića in Janeza Svetino. V strukturi »Neslovencev« je bila klasična sodelavska pozicija KOS dopisnica beograjskega dnevnika »Politika« Aleksandra Plavevska, ki je bila vodena pod psevdonimom »Devica«. Kvalitetne prodore je KOS uresničil v nekaterih društvih in organizacijah »Neslovencev«. Tako je bila Marojevićeva Stranka za enakopravnost občanov povsem pod vplivom instrukcij in usmeritev KOS. Podobno je veljalo za srbsko kulturno društvo »Sava«, za pokrivanje politične aktivnosti albanske populacije v Sloveniji je imel KOS nastavljene sodelavce v društvu »Migjeni«, enako kot v madžarskem kulturnem društvu »Sandor Petofi«.

Toda glavni objekt proučevanja vojaške tajne službe je bil predsednik slovenskega predsedstva Milan Kučan. Po razumevanju KOS je predstavljal ključno osebo slovenske politike, ki je odločilno vplivala na oblikovanje politične usmeritve Slovenije. Za zbiranje informacij in političnih ocen o Kučanu je bil uporabljen komandant 5. armadnega območja general Konrad Kolšek, ki se je posebej za namene KOS trikrat dolgo pogovarjal s Kučanom. Vsi pogovori - povečini je šlo za politični prepir: Kučan je zagovarjal politično in gospodarsko samostojnost Slovenije, Kolšek pa enotno Jugoslavije - so bili tajno posneti in zatem analitično obdelani, enako kot Kolškovi pogovori s poslancem SSS Jožetom Smoletom. V slovenski skupščini je VIS odkril še enega sodelavca KOS - Peteh Jožeta, bivšega oficirja JLA, zdaj pa svetovalca za obrambna in varnostna vprašanja v parlamentu. KOS je načrtoval tudi prisluškovanje pogovorom med obrambnim ministrom Janezom Janšo in notranjim ministrom Igorjem Bavčarjem, zato je angažiral lastnika gostilne blizu Ribnice, kjer sta ministra pogosto sestankovala. Podobno vlogo je imelo prislušno sredstvo v vikendu bivšega visokega komunističnega funkcionarja Staneta Dolanca, ki ga je KOS vgradil po naročilu iz Beograda. Dolanca so namreč obiskovali nekateri slovenski politiki in pomembni predstavniki SDV. Poleg prisluškovanja je bil Dolanc spremljan na poseben način, ker je operativec KOS, ki je z njim kontaktiral, pisal informacije o njegovi politični drži in stališčih. (se nadaljuje)

0 0
Feed