Krvoloki iz medijev so nam, državljanom, po desetletjih inženiringa »teflonskega Karla« moralno dolžni medijski uboj Erjavca.

Erjavec danes in nikoli več

Krvoloki iz medijev so nam, državljanom, po desetletjih inženiringa »teflonskega Karla« moralno dolžni medijski uboj Erjavca.

Politični primitivizem je zibelka Karla Erjavca. Ta politik je sneta sekira s politično agendo izsiljevanja koalicij za pridobitev političnih rent. Njegovi kadri so absurdni in posledično njegove realne napake usodne za marsikoga, ki obdaja koalicijo s svojimi ekonomskimi interesi. V okoliščinah, ko je Desus druga največja stranka, postaja vse bolj jasno, da takšna stranka prinaša tveganje za vsako pošteno vlado, ki namerava modernizirati Slovenijo. Končati je treba z Erjavčevimi hektičnimi izsiljevanji, v katerih najdejo svoj prostor tajkunske interesne skupine. Cilj teh interesnih skupin je zagotoviti Erjavcu politično rento in postati njegov serviser v javnem prostoru, s tem pa izoblikovanje stabilnih državno-tajkunskih imperijev. Zato tajkuni podpirajo Erjavčevo sistemsko korupcijo in uzurpacijo države. Padec Erjavca je pogoj za padec tajkunskih omrežij. Šele s tem se lahko začne strukturno reformiranje slovenskega političnega prostora v smeri operativnosti in racionalnosti. Izločitev Erjavca iz političnega prizorišča bi sprožila proces normalizacije političnega trga že zato, ker ga druge politične stranke, ki morajo sestaviti vladne koalicije, ne potrebujejo, interesne skupine, ki sestavljajo rentniške koalicije, pa ga ne morejo pogoltniti (sploh ne tako velikega, kot je danes). Zdaj moramo samo še počakati na prvo Erjavčevo neumnost, s katero se bodo opekle slovenske interesne skupine in luč na koncu tunela bo tu. Krvoloki iz medijev so nam, državljanom, po desetletjih inženiringa moralno dolžni medijski uboj Erjavca; s tem se lahko vsaj deloma opravičijo za svojo vlogo pri travestiji države. Neumno bi se bilo pretvarjati, da so slovenski mediji profesionalni ter da interesnih skupin ni, in z lažno (ter naivno) moralo pričakovati, da se bodo mediji nekega jutra prebudili z navdihom profesionalnosti in ultimativno razkrinkali »teflonskega Karla«, ki so ga izdelovali petnajst let. Ne, naj naredijo, kar najbolje znajo, in po nareku tajkunskih interesnih skupin Erjavca politično dezintegrirajo. Potem bomo mi politično in ekonomsko dezintegrirali še tajkune. Dol z Erjavcem in tajkuni!
Zgornja vsebina je povzeta po knjigi Propad Slovenije (Balažic, 2016) in predstavlja temelj gibanja Nova prihodnost.

0 0
Feed