Ostra kritika klientelizma, korupcije in arogance oblastnikov ni dovolj – treba jih je poraziti in zamenjati.

Ena država, en narod, ena prihodnost

Ostra kritika klientelizma, korupcije in arogance oblastnikov ni dovolj – treba jih je poraziti in zamenjati.

Slovenija mora doživeti radikalen prelom. Pod udarom se bodo znašle stranke, banke, mediji, sodišča, tožilstva, javna uprava, tajna služba, protikorupcijska komisija itd., skratka, vsi tisti, ki so zvesto služili režimu politično-tajkunske elite. Konec bo masivnega obvladovanja (para)države in delov civilne družbe s strani političnih lopovov, tajkunov in banksterjev. Dolgoletni imperij škodljivcev bo zrušen. Uvedli bomo red, avtoriteto, plačilno disciplino, ločitev dela in sociale, odpravili birokratske ovire, podprli podjetništvo državljanov in znižali davke. Vse to je del celovitega razvojnega načrta Slovenije, mobilizacijsko naravnane programske vizije, ki bo ustvarila podjetniško okolje, reformno ozračje in povezala vse produktivne sile znanja. Slovenija lahko na ključne izzive časa odgovori le, če bo enotna. Slovenija bo stopila na novo pot: v nekaj letih lahko postane evropski razvojni ris. Pogoj za to je zmaga nove sredine na volitvah: ostra kritika klientelizma, korupcije in arogance oblastnikov ni dovolj – treba jih je poraziti in zamenjati. Šele tako se lahko začne Slovenija razvijati in pospeševati podjetništvo, ki je bistvenega pomena za dolgoročni gospodarski uspeh. Naša vlada znižala davčne stopnje za dohodnino in za obdavčitev podjetij – posledica bo rast stopnje podjetniške dejavnosti v državi. Ne več lumparija, podjetništvo bo postalo stvar visokega ugleda in družbenega statusa. To pomeni, da bomo uveljavljali več pragmatizma, trdega dela, varčnosti, odločnosti, preprostosti in strogosti. Z eno besedo – več Trubarja: kot je pisal, se je treba v tem življenju vneto oprijeti dela, skozi katerega imamo edini neposreden dostop do Boga. Tega ne častimo z egoističnim samostanskim življenjem, ki se iz trdosrčnosti izmika posvetnim dolžnostim: pravo bogoslužje je delo hlapca v hlevu. Lastnina je po Trubarju božje posojilo, ki osvobaja, a zavezuje, da se moramo neprestano potrjevati. Zato ne zapravljajmo časa. Slovenija je lastnina vseh poštenih državljanov, zato poskrbimo, da dobi sposobne upravljalce. Potem bomo lahko rekli: stati inu obstati.Zgornja vsebina je povzeta po knjigi Propad Slovenije (Balažic, 2016) in predstavlja temelj gibanja Nova prihodnost.

0 0
Feed