Naša drugačna Slovenija bo širila enakost dostopa do priložnosti, ker jo odlikuje pogum za spremembe.

Državljani se ne damo!

Naša drugačna Slovenija bo širila enakost dostopa do priložnosti, ker jo odlikuje pogum za spremembe.

Slovenska politično-tajkunska elita koncentrira denar v rokah vse manjšega števila bogatih ljudi. S tem poleg socialnih krivic in posledične revščine četrtine slovenskih državljanov omejuje dinamiko inovacij in reševanja problemov rasti in blaginje. Naša drugačna Slovenija bo nasprotno širila enakost dostopa do priložnosti, ker jo – za razliko od tajkunske Slovenije – odlikuje pogum za spremembe. Del teh sprememb je tudi to, da slovenska podjetja najdejo odgovorne domače in tuje lastnike, ki bodo ta podjetja razvijali in povečevali število kvalitetnih delovnih mest. Ne za vsako ceno in pod vsakimi pogoji – toda pravično lastninjenje je edini način, da se politika umakne iz gospodarstva, zajedavske rentnike pa odtrga od državnih jasli. Podjetja bodo namesto dolžniškega v veliko večji meri morala uporabljati lastniški kapital. To pomeni dvoje: prvič, znižanje davčnih obremenitev, da bo podjetjem ostalo več denarja; in drugič, več neposrednih tujih investicij, ki nosijo nova delovna mesta z višjo dodano vrednostjo. S tem se bo prekinilo s prakso reševanja politično izbranih podjetij na račun davkoplačevalcev in nadaljnje povečevanje javnega dolga, od katerega živijo tajkunska omrežja in njihove vladajoče strankarske izpostave. Državljani se ne damo!Zgornja vsebina je povzeta po knjigi Propad Slovenije (Balažic, 2016) in predstavlja temelj gibanja Nova prihodnost.

0 0
Feed